Tlačové správy

„Keď prichádzajú Vianoce…“

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v dňoch 14. – 16. decembra 2015 od 14:00 hod. pripravila pre deti i dospelých čítanie vianočných rozprávok pod názvom „Keď prichádzajú Vianoce…“.

Vianoce – sviatky pokoja a lásky. Väčšina ľudí oslavuje Vianoce ako sviatky domova a rodiny pri rozsvietenom vianočnom stromčeku. S Vianocami sa viaže množstvo tradícií, piesní, zvykov. Keď sa všetok zhon pominie, rodinnú atmosféru môže dotvoriť aj čítanie knihy, možno práve rozbalenej v podobe darčeka.

„V tomto období by sme nemali pri čítaní zabúdať na tých najmenších – deti. Preniesť sa s nimi do sveta rozprávok, príbehov, farieb, fantázie“ povedala pracovníčka knižnice. Dieťa cíti našu blízkosť a spoločné čítanie vytvára pre neho pocit bezpečia. Počuje príbeh rozprávaný osobou, ktorá je mu všetkým.“ Čítaním sa vytvára priestor na diskusiu, obohacuje sa slovná zásoba. Malý poslucháč sa učí porozumieť mnohým situáciám na základe rôznych príbehov.

V rámci nového podujatia „Keď prichádzajú Vianoce…“ sa počas troch dní stretneme v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave s rôznymi vianočnými rozprávkami, príbehmi, básničkami i pesničkami. Na čítanie prijali naše pozvanie hostia z rôznych oblastí verejného, kultúrneho a spoločenského života, ktorí okrem čítania rozprávok porozprávajú o zvykoch, zážitkoch a atmosfére vianočných dní, ktoré si pamätajú zo svojho detstva. Prijmite naše pozvanie v dňoch 14. – 16. decembra 2015 o 14:00 hod. (pondelok až streda) do našich priestorov na Lipovej ul. č.3 a podeľte sa s nami o vaše vianočné rozprávky.
Tatiana Bachňáková, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt :

www.kniznica-rv.sk      E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk

Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava

Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore