Tlačové správy

Folklórny súbor Hornád na okamih zastavil čas

Dňa 11. decembra 2015 sa v divadle Thália od 19:00 hod. na okamih zastavil čas. Folklórny súbor Hornád v spolupráci s UPJŠ v Košiciach uviedol svoj nový profilový program pod názvom OKA MIH.

Okamih je časopriestorový úsek, ktorý sa nám vryje do pamäti. Rovnako ako piatkový program Hornádu. Profilový program pozostával z 5 blokov posadených do rôznych situácií, vychádzajúcich z rôznych faktov a osobných skúseností členov súboru, ktoré divákov striedavo rozosmievalo, chytalo za srdce, nadchýnalo, občas aj rozplakalo a na záver dvihlo zo stoličiek. Súbor predstavil inovatívne choreografie s novou, početnou zostavou, vynikajúcou novo sformovanou muzikou, skvelým výberom hostí v programe a v nových ligotavých krojoch šitých podľa pôvodných originálnych kusov.

„Kroje nám šila jedna šikovná teta, ktorá má prehľad a poznatky o tom, ako kus napr. sukne či zástery z tej ktorej dediny alebo regiónu má vyzerať. Veľmi sa z nových krojov a tejto spolupráce tešíme“, dodala Dušana Nuošková, podpredsedníčka súboru.

Hlavným strojcom choreografií a celého programu bol umelecký vedúci Štefan Štec. „Naše tradície ľudovej kultúry ponúkajú množstvo okamihov, ktoré niekedy nie sú sviatočnými, ani nesúvisia s obradovým kalendárom, no aj napriek tomu zachytávajú spomienky, pocity, chvíle, obrazy, ktoré sa už nikdy nezopakujú a sú len fragmentom minulého sveta. Verím že sa nám to týmto programom podarilo zhmotniť“, dodal umelecký vedúci.

A čo ďalej? „Chceme využiť potenciál tohto kolektívu naplno. To, čo dnes dosiahli je začiatkom niečoho veľkého. Som na nich veľmi hrdý. Už teraz plánujeme reprízu v Košiciach, zvažujeme aj Bratislavu“, dodal na záver vedúci súboru Martin Bača.

2

3

Gogo Ruža

História FS Hornád:

Folklórny súbor Hornád je ľudovo-umelecké teleso Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vďaka svojej viac ako 50-ročnej tradícii patrí medzi popredné súbory na Slovensku. Hlavnou myšlienkou tvorby súboru je zachovávanie tanečno-hudobných tradícií východného Slovenska a hľadane nových ciest ich interpretácie a javiskového stvárnenia.

Súbor začal písať svoju históriu v roku 1963, vtedy ešte ako Folklórny súbor Stavbár, neskôr Dargov, a od roku 1992 ako Folklórny súbor Hornád. Od roku 2011 je Folklórny súbor Hornád pod finančnou, materiálnou, aj myšlienkovou záštitou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vďaka tomu sa v rokoch 2012 a 2014 stal laureátom súťaže vysokoškolských súborov Akademická Nitra. V roku 2015 pripojil k týmto úspechom aj titul laureáta súťaže Akademický Zvolen. Od roku 2014 zastrešuje finančné a organizačné záležitosti súboru občianske združenie FS HORNÁD.

Viac informácií poskytne:

Ing. Martin Bača

  • mail: fshornad@fshornad.com
  • tel: +421 902 241 247

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Verejnosť a média http://www.upjs.sk/verejnost-media/.

Mgr. Mária Hrehová, PhD., Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore