Košice

Prehľad podujatí 53. týždeň – 30.12.2015

PF 2016
_____________________________

Na 53. týždeň nebolo cez RO SSN Košice nahlásené žiadne tlačové podujatie.

________________________________________________________

INÉ

PODZEMNÉ KOŠICE

Sobota a nedeľa 2. a 3. januára 2016, pred Štátnou vedeckou knižnicou, Hlavná 10, Košice – Potulky mestom Košice na tému: „Podzemné Košice“. Pod mestom je ďalšie mesto. Nepravé i pravé podzemie, starodávna krypta. Zostúpime do podzemia na 4 miestach. Uvidíme aj biblické podsvetie. V sobotu 2. januára 2016 v tradičných časoch o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00 po slovensky (Milan Kolcun) a o 11:00 po slovensky a 16:00 po maďarsky (Zoltán Balassa). V nedeľu (3. januára) sprevádza M. Kolcun o 12:00, 14:00, 15:3017:00 po slovensky. Zoltán Balassa začína svoje turnusy v nedeľu o 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky. Vstupné je v predpredaji 1,99 €, v deň konania a na mieste 2,99 €. Lístky predpredáva a informácie podáva Informačné centrum MiC narohu Alžbetinej a Hlavnej. Najmenšie skupinky sú v sobotu o 11:00a 17:00. V nedeľu o 14:30 a 17:00.

Viac na: www.potulka.sk.

(V prílohe zvukové avízo)

________________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN Košice

ČLENSKÉ   SSN

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2015. Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK470900000000044220415, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MEDZINÁRODNÝ  PREUKAZ  IFJ

O medzinárodný preukaz (IFJ) môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok. Cena preukazu je 50,- € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o preukaz IFJ

Člen SSN pošle  elektronicky na adresu: clenske @ ssn.sk nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,
  • 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, vo formáte jpg (jpeg),
  • e-mail adresa, tel. kontakt.

Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50,- € na účet SSN – IBAN: SK59 3100 0000 0040 4000 1102, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 6041.

________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová, RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore