Košice

Prehľad podujatí 5. týždeň – 29.01.2016

PIATOK                    Novitech Partner, s.r.o.

5. februára              Konferenčné centrum TeleDom – zasad. č. 207, Timonova 27, KE

14:00                        Téma TB:

Projekt Košice 3D+

                                   Hostia TB:

  •                            Ing. Attila Tóth, CSc. – riaditeľ projektu, konateľ Novitech Partner, s.r.o. Košice,
  •                            Vincent Meurrens – CEO firmy NUVIA, hlavný projektový manažér
  •                            Ing. Iveta Niňajová, PhD.  – Košice-Turizmus
  •                            Dr. Dominik Demeter – projektový manažér
  •                            Ing. Ľudovít Korotnoky – manažér pre vzdelávanie

Ide o medzinárodný pilotný projekt, ktorého cieľom je zviditeľniť  kultúrne, turistické a obchodné strediská možného záujmu návštevníkov Košíc. Aktivita bude realizovaná v dňoch 1.  až  5. februára 2016. Je realizovaný v súvislosti s udelením titulu Európskeho mesta športu pre Košice v roku 2016. Na realizácii projektu sa zúčastňujú belgické a slovenské firmy a inštitúcie.

______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

ČLENSKÉ 2016

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2016. Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK470900000000044220415, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MEDZINÁRODNÝ  PREUKAZ  IFJ

O medzinárodný preukaz (IFJ) môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok. Cena preukazu je 50,- € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o preukaz IFJ

Člen SSN pošle  elektronicky na adresu: clenske @ ssn.sk nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,
  • 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, vo formáte jpg (jpeg),
  • e-mail adresa, tel. kontakt.

Dotlač údajov a foto na preukazy zabezpečujeme externou službou, takže vydávanie preukazov bude priebežné s časovým posunom od podania žiadosti. Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50,- € na účet SSN – IBAN: SK59 3100 0000 0040 4000 1102, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 6041.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová, RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore