Tlačové správy

Súťaž mladých onkológov na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

V stredu 9. marca 2016 sa na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) koná Súťaž mladých onkológov, ktorú organizuje Nadácia Výskum rakoviny a UPJŠ v Košiciach v troch kategóriách – Študent strednej školy; Mladý výskumník do 35 rokov, doktorand a Mladý výskumník do 35 rokov, s ukončeným PhD. štúdiom. Súťaže sa zúčastní 23 účastníkov.

Cieľom súťaže je umožniť stretnutie mladých nadšencov v oblasti onkologického výskumu a poskytnúť im príležitosť verejne prezentovať svoj záujem a výsledky vedeckej práce v tak dôležitej oblasti, akou je onkológia.

„Teším sa skutočnosti, že môžeme po organizačnej i odbornej stránke byť nápomocní Nadácii Výskum rakoviny v jej aktivitách. Verím, že súťaž po odbornej i spoločenskej stránke naplní očakávania organizátorov a aj košická verejnosť podporí onkologický výskum“, uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Nadácia Výskum rakoviny s cieľom upozorniť na priority a potenciál moderného onkologického výskumu na Slovensku sa v roku 2007 rozhodla iniciovať Deň výskumu rakoviny – 7. marec, ktorý by každoročne pripomínal laickej i odbornej verejnosti význam výskumu nádorových ochorení v prospech pacientov. Hlavné posolstvo Dňa výskumu rakoviny vyjadruje motto: Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu! V pondelok 7. marca 2016 sme si pripomenuli už 10. Deň výskumu rakoviny. 

DCIM100GOPROGOPR7862.

PSX_20160309_094740

 

 

 

 

Alarmujúce predpovede o výrazne rastúcom počte ľudí trpiacich rôznymi formami nádorových ochorení a predpoklad, že v budúcich desaťročiach sa rakovina dostane na prvé miesto ako príčina smrti, nesmú nechať vedcov–onkológov, ani lekárov–onkológov ľahostajnými. Napriek mnohým pokrokom v poznaní, včasnej diagnostike a liečbe nádorových ochorení, úmrtnosť sa za posledné roky v celom svete nezmenila, zlepšilo sa len prežívanie“, zhodnotila prezidentka Nadácie Výskum rakoviny RNDr. Margita Klobušická, CSc.

Hlavným cieľom nadácie je propagovať a podporovať výskum nádorových ochorení a prispieť k tomu, aby sa nádorové ochorenia stali opakovane liečiteľné a aby laická a odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine.

„Povinnosťou vedcov – onkológov je budovať priaznivé povedomie vo verejnosti, upozorniť na význam onkologickej vedy a výskumu, propagovať dosiahnuté výsledky a prezentovať vedu so všetkými pozitívami a negatívami. Vnímavá časť verejnosti kladie otázky, prečo vedci onkológovia ešte nedokážu zabrániť vzniku rakoviny. Verejná informovanosť síce rastie, nie však dostatočne rýchlo. Hoci vedecký výskum vo všeobecnosti stále viac ovplyvňuje náš každodenný život, zdá sa, že jeho význam vo vedomí laickej, ale aj odbornej verejnosti ustúpil do pozadia“, uviedla prezidentka Nadácie Výskum rakoviny RNDr. Margita Klobušická, CSc.

Symbolom Dňa výskumu rakoviny je snežienka. Krehký kvietok, ktorý sa aj napriek nepriazni zimného počasia prediera na svet, len aby ako prvý privítal jar. Svojim úsilím pripomína slovenský onkologický výskum, ktorý napriek ťažkostiam, problémom a stálemu nedostatku financií, krok za krokom prináša nové poznatky, ktoré pomáhajú víťaziť nad rakovinou. I keď sa zdá, že dosiahnuté pokroky v onkologickom výskume a liečbe sú dostačujúce, nie je to ešte tak. Je veľa práce, veľa nádejí ale aj sklamaní. Rakovina je choroba mnohých tvárí a nevzdáva sa ľahko.

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Verejnosť a média http://www.upjs.sk/verejnost-media/.

Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore