Tlačové správy

Projekt DOM.ov prichádza s prelomovým riešením bytovej otázky v rómskych lokalitách

Mikropôžičky pre chudobných a príprava území na legálnu výstavbu. To sú dva nosné piliere nového projektu, ktorý pomáha ľuďom v rómskych lokalitách zmeniť ich bývanie k lepšiemu. Tretím pilierom je asistencia rodinám pri výstavbe domov. Nezastupiteľnú úlohu zohrávajú aj terénni pracovníci obcí.

„Prvýkrát v živote máme férovú šancu postaviť si vlastný dom,” hodnotí projekt rómsky pár zo segregovanej rómskej osady pri obci Lenartov, ktorý býva aj s dvoma deťmi v jednoizbovej drevenici bez tečúcej vody. O čo ide? Nezisková organizácia Projekt DOM.ov v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou rozbieha mikropôžičkovú schému, v rámci ktorej bude banka klientom v rómskych lokalitách poskytovať financie určené na svojpomocnú výstavbu a legalizáciu domov.

Podmienkou zapojenia sa rodín do projektu bolo naštartovanie ich schopnosti dlhodobo bezpečne splácať mikropôžičku. Znamená to, že v prvej fáze si projekt vyžadoval nasadenie samotných sociálne odkázaných ľudí, ktorí museli byť plnohodnotne úspešní v sporení v mesačnej sume približne vo výške budúcej splátky. „Sme veľmi radi, že rodiny, ktoré majú naozaj zlú bytovú a finančnú situáciu, sa zlepšili v narábaní so svojimi peniazmi, dôkazom čoho je, že boli schopné jeden rok pravidelne sporiť. Je to dobrý signál, že sú skutočne pripravení aktívne riešiť svoje bývanie. Naučili sa odkladať časť peňazí bokom a vďaka tomu dokážu rovnako zodpovedne pristupovať aj k mikropôžičke,“ vysvetľuje Danica Lacová z Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá podporila finančné vzdelávanie rodín.

Aj ďalšie podmienky banky sú pre rodiny z osád veľmi prísne. Musia mať napríklad odkúpený stavebný pozemok s pripojením (alebo plánovaným pripojením) na inžinierske siete. V tom potrebujú obyvatelia pomoc od obcí, pretože stav infraštruktúry a tiež špecifické prekážky predaja pôdy v rómskych lokalitách bránia legálnej výstavbe.

„Rozhodli sme sa posilniť obce presne tam, kde majú problém – robíme verejné stretnutia, vysvetľujeme, diskutujeme s miestnymi ľuďmi, hľadáme riešenia, ktoré sú férové pre všetkých. Zaujímajú nás najmä dlhodobé plány prestavby rómskych lokalít, kde sa žije v provizórnych obydliach (chatrčiach). Majitelia pozemkov musia dostať ponuku na odkúpenie pôdy od obce. Len tú sú ochotní zvážiť. A ak si dostatočný počet rodín bude schopných budúce stavebné parcely kúpiť zo svojich úspor, peniaze sa vrátia späť obci a všetci budú spokojní,“ vysvetľuje logiku riešenia problému pozemkov Lenka Hujdičová z organizácie Projekt DOM.ov. Aktivita a vlastný vklad obyvateľov vylúčených rómskych lokalít zvyšuje aj efektivitu využitia verejných zdrojov na zavedenie základnej infraštruktúry. Urýchli sa tak napojenie domov na vodu i elektrinu a budovanie ciest.

Nezisková organizácia Projekt DOM.ov pripravuje regionálnu konferenciu na tému udržateľného financovania bývania rodín ohrozených chudobou v rómskych lokalitách. Bude 16. novembra 2016 v obci Lukov pri Bardejove.

„Mikropôžičky pre chudobných ako pomoc na riešenie bytovej núdze sú síce prelomová myšlienka a veľmi silný nástroj zmeny, ale tá zmena sa uskutoční, len ak obce s plnou vážnosťou plánujú územný rozvoj všetkých svojich častí, vrátane rómskych lokalít,“ vraví Lenka Hujdičová.

O udržateľnom financovaní vytvárania podmienok pre svojpomocnú výstavbu rodín v rómskych lokalitách prídu so starostami z troch mikroregiónov zapojených do pilotnej fázy projektu diskutovať splnomocnenec vlády pre rómske komunity, odborníci zo Sekcie eurofondov Ministerstva vnútra a zástupcovia ďalších rezortov zodpovední za nastavovanie bytových politík štátu. Súčasťou programu sú návštevy v dvoch segregovaných rómskych lokalitách s rozdielnou skúsenosťou.

Médiá budú mať vytvorený priestor pre otázky.

Pre viac informácií kontaktujte Lenku Hujdičovú, tel: +421 911 79 17 17.

www.projektdomov.sk

Regionálna konferencia  Bývanie rodín ohrozených chudobou v rómskych lokalitách: Udržateľnosť financovania

Termín: 16. 11. 2016

Miesto: Lukov, okres Bardejov

 Program

  • 8:00 – 8:30     Registrácia

Občerstvenie

  • 8:30 – 8:35     Privítanie účastníkov konferencie
  • 8:35 – 9:15     Návšteva rómskej lokality v obci Lukov

Jozefína Kramárová, starostka obce Lukov

  • 9:15 – 10:30    Diskusný panel

                                   Udržateľnosť financovania riešení bytovej núdze v rómskych lokalitách

                                    Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

                                   Lucia Rozkopálová, Ministerstvo vnútra SR, Sekcia eurofondov

                                  Rastislav Blažej, Slovenská sporiteľňa, a.s.

                                 Lenka Hujdičová, nezisková organizácia Projekt DOM.ov                       

  • 10:30 – 11:45  Diskusný panel

                                   Legálna svojpomocná výstavba v rómskych lokalitách

                                    Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

                                   Katarína Smatanová, Fakulta architektúry STU

                                 Františka Ondrášiková, Združenie pre lepší život

                              Július Pecha, obyvateľ rómskej lokality

  • 11:45 – 11:55 Prestávka
  • 11:55 – 12:13 Čo robí rozdiel?

Financovanie svojpomocnej výstavby v odlišných rómskych lokalitách

                       Lenka Hujdičová, nezisková organizácia Projekt DOM.ov

  • 12:13 – 13:30 Oficiálne spustenie mikropôžičkovej schémy

Partner: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Občerstvenie

  • 13:45 – 14:30 Návšteva rómskej lokality v obci Lenartov

                                     Jana Bľandová, starostka obce Lenartov

Viac informácií na www.projektdomov.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore