Aktuality

Milan Grejták staronovým predsedom

V Prešove sa uskutočnilo volebné zhromaždenie členov tamojšej regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov. Staronovým predsedom RO SSN sa stal tlačový referent Mestského úradu v Prešove Milan Grejták, ďalšími členmi výboru sú Kvetoslava Mudríková (TA SR), Ján Jacoš (Prešovské noviny), Miroslava Baranová (študentka FF PU Prešov), Marta Mochnacká (Bardejovská TV). Za predsedu kontrolnej a revíznej komisie RO SSN v Prešov bol zvolený Viktor Zamborský (Prešovský večerník).

Milan Grejták zdôraznil potrebu vrátiť vážnosť a silu novinárskej organizácii: „Naša snaha o rozvoj členskej základne by možno mala ešte väčšiu odozvu, keby sa celkový obraz syndikátu novinárov, a to nielen v očiach novinárskej verejnosti, zlepšoval.“ Zhromaždenie položilo akcent práve na tento aspekt činnosti tejto organizácie, tiež na užšiu spoluprácu s Inštitútom slovakistiky a mediálnych štúdií FF Prešovskej univerzity a na programovú konferenciu o smerovaní syndikátu. Živú diskusiu i námety z nej ocenil aj predseda Slovenského syndikátu novinárov Daniel Modrovský a podčiarkol, že jeho prácu stále obmedzuje riešenie zložitej ekonomickej situácie.

Rok 2016 bude v prešovskej regionálnej organizácii Slovenského syndikátu novinárov gradovať vyhodnotením štvrtého ročníka súťaže stredoškolských časopisov v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom 30. novembra a výstavou novinárskych fotografií Prešov paparazzi 2016.

Ján Jacoš

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore