Tlačové správy

Opäť mimoriadny úspech študentov prešovského Gymnázia sv. Mikuláša

S výrazným úspechom sa z Festivalu vedy a techniky študentov stredných škôl vrátila pätica žiakov Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove.

Na súťažnej prehliadke stredoškolských vedeckých výskumných projektov, ktorá bola vyvrcholením Týždeň vedy a techniky na Slovensku, v dňoch 10. -12. novembra 2016 v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave, prezentovali študenti 85 projektov v slovenskom i anglickom jazyku. Organizátori – občianske združenie AMAVET – poskytli mládeži šancu nazbierať nové skúsenosti a postúpiť nielen na nesúťažné svetové výstavy, ale najmä na prestížne svetové súťaže pre stredoškolákov.

Medzi tri najvýznamnejšie patria Medzinárodná vedecká a technická súťaž Intel-ISEF v Kalifornii (USA), Medzinárodná súťaž projektov v energetike, technike a životnom prostredí – I-SWEEEP v Texase (USA) a Európska súťaž mladých vedcov – EUCYS Európa v Estónsku.

Prešovskí gymnazisti obstáli výborne a nadviazali na minuloročný úspech. Na súťaži EUCYS budú reprezentovať Slovensko Adriána Pazdičová a Lukáš Marcin, na I-SWEEEP v texaskom Houstone Peter Škripko a na najprestížnejšej Intel ISEF v Los Angeles Miriam Feretová a Samuel Smoter. Poslední dvaja menovaní získali súčasne hlavnú cenu dekana Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave za najlepší stredoškolský vedecký projekt. Po úspešnej súťaži si v pondelok 14.11.2016 prevzali Janka Čorňáková, Miriam Feretová a Samuel Smoter z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR najvyššie ocenenie pre stredoškolských študentov – Pamätné listy sv. Gorazda za skvelú reprezentáciu Slovenska na medzinárodných súťažiach.

Miriam Feretová a Jana Čorňáková reprezentovali už v tomto roku Slovensko aj na Medzinárodnej vedeckej výstave ESE Expo science v Bruseli. Samuel Smoter a Jana Čorňáková nás budú reprezentovať aj na Medzinárodnej projektovej olympiáde IYIPO v Gruzínskom Tbilisi.

Pozoruhodným faktom je, že títo piati študenti, ktorí postúpili na prestížne svetové súťaže z tohtoročného Festivalu vedy a techniky, sú žiakmi tej istej triedy – sexty A na Gymnáziu sv. Mikuláša v Prešove. Na svojich vedeckých projektoch pracujú v tamojšom školskom klube Amavet pod vedením ich učiteľky biológie, RNDr. Miriam Feretovej. Odbornými konzultáciami, literatúrou i zaškolením do metodík pomohli skúsení vedci z Košíc, doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. a RNDr. Viktória Majláthová, PhD. z Parazitologického ústavu SAV, prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. z katedry botaniky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, Mgr. Ján Sarvaš z Výskumno-vzdelávacieho centra bioenergie v Kapušanoch pri Prešove a doktorand Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach Mgr. Marián Babinčák.

Ocenení študenti Gymnázia sv. Mikuláša reprezentovali SR aj v minulom roku na všetkých týchto troch súťažiach. Na EUCYS v Miláne bola Barbora Fedorková, na I-SWEEEP v Houstone Miriam Feretová a Samuel Smoter, ktorí každý v svojej kategórii obsadili 3. miesto a na Intel ISEF vo Phoenixe získala Janka Čorňáková 4. miesto. Bola jedinou ocenenou študentkou z Európskej únie v kategórii projektov z botaniky.

 

Kontaktná osoba pre informácie:

RNDr. Miriam Feretová

Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16. 080 01 Prešov

mobil: 0917 540 482        e-mail: feretova@gmail.com

link na víťazov FTV: http://www.festivalvedy.sk/cms/files/fvat2016/vysledky_fvat_amavet_2016.pdf

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore