Spravodajstvo

Novinári pod Margitou a Besnou

Už na druhom splave Váhu na pltiach sa v sobotu 23. júna stretli v strečnianskom „Dome lodníkov“ i členovia RO SSN Žilina a nimi pozvaní hostia. V úvode si viac ako dvadsiatka členov vypočula dve stručné prednášky na témy novinárska etika a používanie nespisovných slov, ktoré predniesol podpredseda RO SSN v Žiline Milan Matušinský. Potom už nasledovala takmer dvojhodinová plavba starou vodnou cestou okolo povestných skál Margita a Besná. Skúsení lodníci pútavým spôsobom priblížili  účastníkom plavby históriu i súčasnosť strečnianskej úžiny. Pre prítomných novinárov, ich deti i vnúčatá bola táto plavba veľkým zážitkom, na ktorý budú určite dlho spomínať. Vydarený druhý splav potom všetci zakončili dobrým pltníckym gulášom v Dome lodníkov.

Text i foto: Ľudo Košálko

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore