Tlačové správy

Rómske hlasy pre zajtrajšok 2012

Česká umelkyňa rómskeho pôvodu Ida Kelarová so svojou hudobnou skupinou a umelci združení v Medzinárodnej nadácii Yehudi Menuhin prídu 2. júla 2012 do Košíc – Šace pracovať s 30 deťmi a mladými ľuďmi. Strávia spolu tri plné dni, ktorých výsledkom bude spoločné vystúpenie v Kultúrnom stredisku v Košiciach – Šaci 5. júla 2012. Skupinu detí tvoria talentované rómske aj nerómske deti, z ktorých polovica študujú v Košiciach na konzervatóriu a ostatní pôsobia v umeleckých záujmových krúžkoch.

Trojdňový workshop je súčasťou projektu Rómske hlasy pre zajtrajšok, ktorý organizuje nezisková organizácia ETP Slovensko so sídlom v Košiciach. Projekt sa zakladá na prepájaní rôznych kultúr prostredníctvom umenia. Umenie je totiž to, čo spája – nezáleží na tom, odkiaľ sme. 

Deti sa s umelcami budú stretávať pravidelne až do 16. septembra, kedy sa projekt ukončí slávnostným koncertom v Dome umenia v Košiciach. Mladým ľuďom sa okrem umelcov budú venovať aj pedagógovia z Konzervatória na Exnárovej ulici v Košiciach, ktoré sa stalo tento rok partnerom projektu.  

Pravidelné stretávanie rovesníkov z odlišných kultúr a ich vzájomné prepojenie prostredníctvom umenia je jednou z ciest k lepšiemu spolunažívaniu. Ida Kelarová, ktorá sa podpore rómskych talentov venuje už dlhé roky, zároveň verí, že týmto spôsobom sa deťom otvárajú cesty ku kvalitnejšiemu životu. Vždy deťom zdôrazňuje, že iba poctivou prácou na sebe majú šancu uspieť.     

Prvý workshop bude zameraný na českú, slovenskú a rómsku ľudovú tvorbu. Medzinárodní umelci pochádzajúci z Talianska, Brazílie, Belgicka, Číny a Maďarska dodajú celému podujatiu jedinečný ráz. Srdečne Vás pozývame vychutnať si tento výnimočný zážitok 5. júla 2012 do Kultúrneho strediska v Šaci!    

Partneri projektu „Rómske hlasy pre zajtrajšok“: Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry, Ministerstvo kultúry SR, Roma education fund, International Yehudi Menuhin Foundation, o.s. Miret, Konzervatórium Exnárova ul. Košice, Mesto Košice, Mestská časť Košice – Šaca, NESS KDC s.r.o. a LABAŠ s.r.o.

Organizátor podujatia: občianske združenie ETP Slovensko, www.etp.sk

Otázky adresujte Lenke Czikkovej,  0905 951 394, resp. emailom: czikkova@ke.etp.sk.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore