Aktuality

Stanovisko Predstavenstva SSN k odvolaniu riaditeľky RTVS

Dvadsiateho šiesteho júna 2012 Národná rada Slovenskej republiky na základe údajného porušenia zákona o Rozhlase a televízii Slovenska odvolala generálnu riaditeľku RTVS Miloslavu Zemkovú. Stalo sa tak na základe toho,  že neinformovala Radu RTVS o zámere zverejniť výzvu v obchodnej verejnej súťaži. Predseda Rady RTVS Miroslav Kolár, konštatoval, že v tomto prípade nedošlo k porušeniu zákona.

Predstavenstvo Slovenského syndikátu novinárov vyjadruje nad spôsobom odvolania generálnej riaditeľky RTVS Miloslavy Zemkovej znepokojenie. Existuje obava, že podobnými netransparentnými postupmi môže v budúcnosti dochádzať aj k obmedzovaniu objektivity spravodajstva RTVS. Neradi by sme sa opäť dočkali chvíle, keď to, čo je objektívne, bude určovať jedna, v tomto prípade vládnuca, strana.

Predstavenstvo Slovenského syndikátu novinárov

V Bratislave 2. júla 2012

Komentáre

komentárov

1 Comment

1 Comment

  1. Merať tým istým metrom

    2. júla 2012 at 13:07

    Ako členovi spomínaného orgánu mi nedá nevyjadriť poľutovanie nad tým, že náš syndikát ústami svojho najvyššieho výkonného mechanizmu medzi snemovaním nebol taký principiálny v čase, keď sa zjavne účelovo v NR SR menil zákon v záujme jediného cieľa – odvolať politicky nepohodlného riaditeľa STV…

    PhDr. Zdenko Cho

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore