Tlačové správy

Súčasťou Vedy v meste bude aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Podujatie Veda v meste prinesie do troch slovenských miest to najlepšie a najzaujímavejšie z IT praxe a príbuzných prírodovedných odborov. Na akcii nebude chýbať ani Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Spoločne s úspešnými IT firmami a Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) odpovedia vo štvrtok 15. marca 2018 na otázky, ako sa uplatniť s IT a prečo ísť študovať odbory zamerané na informatiku. Okrem Žiliny a Nitry tak budú mať možnosť “stretnúť sa” tento týždeň s prírodnými vedami, matematikou a informatikou aj žiaci základných a stredných škôl v Košiciach.

UPJŠ sa na podujatí Veda v meste predstaví od 9:00 do 12:00 v Aule Maxima na TUKE. V prezentačných stánkoch priblíži univerzita štúdium prírodovedných odborov na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach s dôrazom poukázať na využívanie informatiky v týchto vedách. Prostredníctvom odborných prezentácií tak dostanú študenti informácie „z prvej ruky“.

“UPJŠ je hlavným partnerom národného projektu IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie a táto aktivita sa uskutočňuje ako jedna z množstva v rámci tohto projektu. Podobné akcie pravidelne organizujeme aj na pôde našej univerzity. Taktiež zastrešujeme organizáciu týchto popularizačných aktivít na ďalších univerzitách v rámci celého Slovenska,” uviedol člen tímu národného projektu IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie RNDr. Róbert Hajduk, PhD. z Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ v Košiciach.

Košické podujatie Ako sa uplatniť s IT a prečo ho ísť študovať organizované v rámci cyklu Veda v meste je určené pre žiakov základných a stredných škôl s hlavným cieľom ukázať možnosti a výhody štúdia a uplatnenia sa v oblasti informatiky a informačných technológií.

“Očakávame, že žiakom základných a stredných škôl ukážeme praktické využitie informatiky v bežnom živote, jeho aplikáciu do oblasti prírodných vied a matematiky. Takýmito, ale i príbuznými aktivitami chceme u žiakov podnietiť záujem o bádanie a rozvoj ich vedeckej gramotnosti. Chceme tiež rozvíjať ich algoritmické myslenie a formou rôznych súťaží rozvíjať okrem odborných aj ich sociálne spôsobilosti a zmysluplné trávenie voľného času,” dodal RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

Košice tak budú druhým slovenským mestom, kam zavíta cyklus podujatí Veda v meste a ktorého súčasťou bude aj UPJŠ v Košiciach.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

e-mail: robert.hajduk@upjs.sk

tel.: +421 905 275 364

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii na  http://itakademia.sk a http://itakademia.sk/sk/domov/1-3-motivacia-ziakov-a-studentov-pre-studium-ikt-prirodnych-a-technickych-vied/veda-v-meste/

 

Kontakt pre médiá – UPJŠ:

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, 0905 385 911, linda.babusik.adamcikova@upjs.sk

Manažér publicity projektu IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie:

Ing. Eva Kalužáková, 0918 888 697, eva.kaluzakova@cvtisr.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore