Tlačové správy

Prvých 100 dní župana Trnku: Rozhýbem kraj napriek politikom

Na dnešnej tlačovej besede predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka poskytol novinárom súhrn aktivít a konkrétnych výsledkov, ktoré súvisia s jeho pôsobením na Úrade KSK počas prvých 100 dní a zároveň sa týkali jeho predvolebným prísľubov, ktoré dal občanom kraja.

„Začiatok môjho pôsobenia v kraji nebol jednoduchý a prežil som naozaj náročné obdobie, najmä kvôli tomu, že niektorí krajskí politici hľadia skôr na svoje funkcie ako záujem ľudí, ktorí ich zvolili do funkcií. Verím, že sa spolu naučíme pracovať pre občanov, ktorých zákulisné dohadovanie netrápi. Rozhýbanie nášho kraja však začalo, ako som sľúbil postupne ho obchádzam a prinášam riešenia, ktorých dopady občania čoskoro pocítia“, zhodnotil úvodom predseda kraja Rastislav Trnka.

Poukázal pri tom na fakt, že okrem zdĺhavých rokovaní so zástupcami poslaneckých klubov krajského zastupiteľstva, veľa času venoval oboznámením sa s pomerne rozsiahlou agendou, ktorú Úrad KSK zastrešuje. „Spoznať rôzne špecifiká dotknutých oblastí, ktoré sú v kompetencii kraja, vrátane viac ako 100 inštitúcií s 6.000 zamestnancami, chce riadnu dávku vytrvalosti. Pri nástupe do tejto funkcie som si však bol toho vedomý. Som zástanca otvorenej politiky a v tom je asi najväčší rozdiel k prístupe medzi mnou a mojim predchodcom“, hodnotil ďalej Rastislav Trnka.

Vníma viacero rezerv, s ktorými sa bude musieť v ďalšom období popasovať. Zbytočná zdĺhavosť a nízka transparentnosť procesov. Nepostačujúca digitalizácia, ktorá výrazne zaostáva za súčasnými možnosťami, ktoré ponúkajú moderné technológie a nedostatočná komunikácia medzi oddeleniami na Úrade a taktiež medzi organizáciami v pôsobnosti kraja. To je výpočet len niektorých z oblastí, ktoré plánuje v ďalšom období systémovo meniť.

Novinárom následne prezentoval výsledky aktivít, ktoré realizoval počas prvých 100 dní v jeho funkcii. „Mojou ambíciou bolo sľúbené aktivity počas prvých troch mesiacov naštartovať a to si myslím, že sa podarilo. Viacero z bodov budeme už aj exekutívne realizovať v najbližších dňoch resp. týždňoch. Niektoré z nich sú systémového charakteru a vyžiadajú si väčšie úsilie a viac času. Nič na tom nemení fakt, že za týmito vytýčenými cieľmi pôjdem ďalej tak, aby ľudia nášho kraja reálne vnímali, že komunálna politika sa dá robiť konštruktívne, slušne a hlavne transparentne“, zhrnul medzi novinármi výstupy svojej prezentácie Rastislav Trnka.

Stručný sumár výstupov, ktoré počas tlačovej besedy odzneli:

1/ Rada starostov a primátorov

 • podpísaný štatút výberu nominantov starostov a primátorov za jednotlivé regióny kraja, ten bol zaslaný starostom a už počas marca začnú stretnutia

2/ Dobudovanie R2 a D1

 • župan sa stretol s p. Érsekom, na ministerstvo bude zaslaná Analýza stavu dopravnej infraštruktúry kraja za účelom prísunu väčších investícií do infraštruktúry v kraji zo strany ministerstva

3/ Krajské cesty inak

 • na SCKSK vypracovaná analýza stavu ciest a potreby opráv, pričom tá hovorí o pláne opraviť tento rok tzv. studenou technológiou takmer 30 km ciest, pričom očakávaná úspora bude (oproti využitiu teplej technológie) viac ako 500.000 eur
 • bude sa vykonávať váženie kamiónov, zakúpené 3 mobilné váhy

4/ Splnomocnenec pre sociálne odkázaných

 • Podpísaná spolupráca (na základe menovacieho dekrétu) medzi krajom a pánom Ledeckým, ten pripravuje akčný plán (balík úloh a opatrení) za účelom aktivácie dlhodobo nezamestnaných

5/ Noví investori

 • kraj sa aktívne zapojil pri rokovaniach nového investora z oblasti IT – spoločnosti Diebold Nixdorf (400 zamestnancov) – Košice
 • nedávno podpísané memorandum o spolupráci s dvoma novými investormi (oblasť spracovania kovov a recyklácie plastov) – spolu 100 nových pracovných pozícií mimo KE
 • intenzívne rokovania s potenciálnymi ďalšími investormi prebiehajú

6/ Župan na kolesách

 • návšteva takmer všetkých okresných miest – Veľké Kapušany, Čierna nad Tisou, Sečovce, Strážske, Rožňava, Dobšiná, Medzev, Krompachy, Gelnica, Spišské Vlachy, Spišská Nová Ves a Sobrance
 • Michalovce – 16.3. a Moldava – druhá pol. marca

7/ Plán verejných obstarávaní

 • plán VO na rok 2018 bol vypracovaný a zverejnený na webovom portáli KSK

8/ Splnomocnenec pre menšiny

 • v štádiu riešenia, 3 kandidáti

9/ Krajský futbal

 • stanovy krajskej futbalovej ligy už sú vypracované; tiež bola poslancom krajského zastupiteľstva KSK prezentovaná Informatívna správa na poslednom rokovaní
 • Stanovy pôjdu na prerokovanie príslušným komisiám a následne na schválenie poslancom kraja
 • Predpokladaný štart KFL na jeseň 2018

10/ Protikorupčný audit

 • definované oblasti kontroly (16), ktoré budú predmetom auditu na Úrade KSK
 • prebieha proces VO na dodanie služby

11/ Zaplatení subdodávatelia

 • vypracovaná subdodávateľská doložka, pričom tá bude na základe príkazu predsedu kraja súčasťou tých nových zmlúv, kde je potreba zabezpečiť ochranu subdodávateľov (Úrad KSK) + na základe usmernenia bude implementovaná do nových zmlúv vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
 • príkaz a usmernenie budú vydané v najbližších dňoch s okamžitou účinnosťou

12/ Agrokruhy

 • bola podpísaná spolupráca medzi krajom a pánom Jánom Šlinským, následne prebehli prvé rokovania na úrovni kraja s riaditeľmi vybraných stredných odborných škôl (20. 2. 2018)
 • projektový manažér na Úrade KSK je pripravený a začne koordinovať aktivity medzi dotknutými subjektmi v najbližších dňoch

Na záver tlačovej besedy informoval predseda KSK o svojich ďalších plánoch, kde okrem iného spomenul zajtrajšie stretnutie s predsedom PSK, pánom Majerským k téme IDS (Integrovaného dopravného systému), funkčnú SK8, ako aj potreby zefektívnenia procesov na samotnom úrade.

 Róbert Packaň

Vedúci marketingu

Košický samosprávny kraj

Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice

T: +421 55 72 68 134

M:+421 918 766 013

F: +421 55 72 68 149

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore