Tlačové správy

Fórum inžinierov a technikov Slovenska v Košiciach

Dňa 15. marca 2018 sa v Congress Hoteli Centrum v Košiciach uskutoční – 12. ročník konferencie Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2018 – FITS 2018. Podujatie organizuje Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied.

Tohtoročné podujatie sa koná v predvečer pamätného dňa, ktorý stanovil ZSVTS na počesť výročia svojho vzniku – Dňa inžinierov a technikov Slovenska, ktorý si už od roku 2015 pripomíname 17. marca.

Ústredná téma FITS 2018 má názov Inžinieri a technici v inovačnom procese.

Podujatie ponúka 6 vystúpení v dvoch prednáškových blokoch. Účastníci konferencie majú možnosť vzhliadnuť si nasledovné vystúpenia: – Podpora inovatívnych riešení prostredníctvom schém výskumu a vývoja v Slovenskej republike z pohľadu MŠVVaŠ SR (Martin Šponiar, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), – Inovačný potenciál slovenských výskumných inštitúcií združených v Slovenskej akadémii vied a jeho napojenie na prax (Peter Samuely, Slovenská akadémia vied), – Inovácie ako nevyhnutný nástroj konkurencieschopnosti (Ján Lešinský, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností), – Inovatívna dopravná technológia spoločnosti SkyWay pre 21. storočie (František Solár, Solaris Consulting), – Medicínska aditívna výroba – prípadové štúdie a inovatívne prístupy (Radovan Hudák, TU v Košiciach, laureát ocenenia Technológ roka SR), – Znižovanie hluku a kmitania odvetrávacieho systému s využitím numerickej akustickej analýzy – KAMaSI (Juraj Kovaľ, SjF TUKE, ambasádor ZSVTS).

V rámci slávnostnej časti programu konferencie budú členom ZSVTS, za ich aktívnu a obetavú prácu na poli vedy a techniky, odovzdané ocenenia: Čestné uznanie ZSVTS, Strieborná medaila ZSVTS, Zlatá medaila ZSVTS, Plaketa k 25. výročiu vzniku ZSVTS.

Info o ZSVTS Zväz slovenských vedeckotechnických spoločnosti (ZSVTS) je dobrovoľné, verejnoprospešné, neziskové združenie záujmových odborných vedecko-technických spoločností, komitétov a územných koordinačných centier. Reprezentuje viac ako 20-tisícovú členskú základňu, združenú v 46 odborných spoločnostiach, ktoré majú svojich členov prakticky vo väčšine podnikov, ústavov a odborných vysokých škôl v Slovenskej republike. Odborným poslaním Zväzu je pomoc pri zvyšovaní úrovne vedy a techniky v SR, rozvíjaní vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky, riešení úloh v rámci štátnej technickej politiky. ZSVTS je členom významných medzinárodných mimovládnych organizácií ako sú FEANI (Európska inžinierska federácia), WFEO (Svetová inžinierska federácia), ENAEE (Európska sieť akreditačných agentúr) a ďalšie.

Kontakt pre média:

Ing. Jozef Krajčovič, CSc., EUR ING, 02/5020 7629; krajcovic@zsvts.sk ZSVTS, Koceľova 15, 815 94 Bratislava

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore