Tlačové správy

v Galérii umelcov Spiša kolokvium Umenie ako únik z chaosu

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s Radou galérií Slovenska pripravila nultý ročník profesijného stretnutia (nielen) pre galerijných pedagógov a odborné kolokvium nazvané Umenie ako únik z chaosu. Uskutoční sa 19. – 20. marca 2018 v Spišskej Novej Vsi.

Čomu uveriť v záplave rôznorodých informácií, v dňoch prudkých zmien a neistoty? Upokojenie ducha či posilnenie pozitívnych hodnôt v novodobom marazme môže človek nájsť aj v umení. V ponorení sa do ticha, krásy a tvorivosti. O tom, ako sprístupňovať umenie tak, aby sa stalo príťažlivým pre návštevníka aj cez súčasné formy a nástroje v digitálnych platformách, sa bude diskutovať v metropole Spiša.

Galéria umelcov Spiša bude hostiť Radu galérií Slovenska v dňoch 19. – 20. marca 2018 nielen formou profesijného stretnutia, ale aj mimoriadne zaujímavým programom, ktorého jadro tvorí nultý ročník kolokvia Umenie ako únik z chaosu.

 „Cieľom profesijného stretnutia je vytvoriť platformu pre konfrontáciu praxe galerijných edukátorov, výtvarníkov a pedagógov s dôrazom na medializáciu umenia rôznymi formami a novátorskými prístupmi pri jeho interpretácii. Pri príprave stretnutia nás inšpirovalo posolstvo významného experta pre výchovu umením Herberta Edwarda Reada, ktorý povedal: ´Prostý človek, taký, akého plodí naša civilizácia, je človek esteticky mŕtvy.´ Vyplýva to zo skutočnosti, že pre bežné konzumné vnímanie života je umenie a kultúra okrajovým doplnkom materiálnej nadstavby. V dobe estetickej frigidity je preto nevyhnutné  hľadať dialóg s reálnym svetom a jeho tvorivými aspektmi, kde kultúra a umenie napomáhajú úniku z novodobého chaosu,“ uviedla autorka koncepcie a programu podujatia, riaditeľka Galérie umelcov Spiša Lucia Benická.

Podujatie je členené na dva samostatné programy dramaturgicky zaradené pod názvom „Orbis Pictus“, ktoré sú prístupné aj širokej verejnosti. V pondelok 19. marca je to večerný maratón prezentácií „Who is Who“, kde vo formáte Pecha Kucha vystúpi 12 odborníkov z radov galérií, neziskových organizácií, voľných výtvarníkov a profesionálov.

Utorkové kolokvium 20. marca 2018 je zamerané na tri nosné okruhy s ôsmimi lektormi. V prvej časti „Ako medializovať umenie“ sa predvedú novátorské projekty galerijných pedagógov. V druhom bloku „Quo Vadis“ odprezentujú súčasné témy a nástroje v edukácii. Na záver v bloku pod názvom „Umelec versus (ne)intelektuál“ je vytvorený priestor voľným výtvarníkom, ktorí uvedú individuálne mediácie. Prihlásených je viac ako 60 účastníkov z Česka i Slovenska z 26 organizácií s prevahou slovenských a českých galérií, ale aj múzeí, neziskových organizácií, individuálnych záujemcov, škôl a iných inštitúcií.

Rozvoj moderných a inovatívnych prístupov v sprístupňovaní vizuálneho umenia je vítanou a systematicky podporovanou aktivitou z úrovne regionálnej samosprávy. Tešíme sa, že v rámci osobnej účasti budeme môcť diskutovať s odborníkmi o ďalších rozvojových príležitostiach,“ konštatuje vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu Košického samosprávneho kraja Jana Kovácsová. Zdôrazňuje, že aktivity Galérie umelcov Spiša sú už dlhšiu dobu orientované práve týmto smerom, čo vytvára ponuku so vzácnou pridanou hodnotou pre návštevníka a zároveň prispieva k formovaniu podmienok pre kreatívny priemysel v širšom kontexte.

Košický samosprávny kraj má okrem Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti ešte Východoslovenskú galériu v Košiciach. V oboch galériách je možné v ostatnom období sledovať každoročný nárast návštevnosti, ktorá bola v roku 2017 na úrovni 44 720 návštevníkov. Galérie predstavili verejnosti v priebehu roka 2017 spolu celkom 37 výstav (vrátane stálych aj nových), pripravili ďalších 232 aktivít vo svojich zariadeniach pre širokú verejnosť s osobitným dôrazom na výchovnovzdelávacie aktivity – tvorivé dielne, kurzy, semináre  apod. a zorganizovali 83 kultúrno-spoločenských podujatí.

Tu nájdete detailný program stretnutia:

http://www.gus.sk/index.php/programy/aktualne/program/kolokvium-umenie-ako-unik-z-chaosu

Viac informácií:

Mgr. Lucia Benická, riaditeľka Galérie umelcov Spiša

053 417 46 21            0948 882 717

riaditel@gus.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore