Tlačové správy

V utorok bude most cez Ružín jednu hodinu úplne uzavretý

V utorok 20. marca 2018 od 9:00 do 10:00 hod. bude most cez Ružín hodinu úplne uzavretý. Vodiči musia počítať so zdržaním bez možnosti obchádzky po lesnej účelovej komunikácii, ktorá je už uzavretá a neudržiavaná.

Na moste cez vodnú nádrž Ružín sa bude monitorovať nosná konštrukcia. Ide o súčasť dlhodobého merania a monitorovania mostného objektu počas prevádzky, ktoré súvisí s projektom rekonštrukcie mosta.

V rámci dlhodobého monitorovania mostného objektu  II/547 – 020 Ružín už v dňoch 13. až 15. marca 2018 osadzovali na mostnej konštrukcii 16 kusov strunových tenzometrov, vrátane pamäťového dataloggera, ktorý bude minimálne dvakrát ročne vyhodnocovať meranie napätí v nosnej konštrukcii mosta. Snímače sú súčasťou dodávky rekonštrukcie mosta, ktorej zhotoviteľom bola spoločnosť STRABAG s.r.o. Osadenie strunových tenzometrov prebiehalo bez obmedzenia cestnej dopravy.

V utorok 20. marca 2018 od 9:00 do 10:00 hod. prebehne nulté meranie, ktoré si vyžiada úplné obmedzenie cestnej premávky na moste. Na moste bude úplná uzávierka, vodiči musia počítať s hodinovým zdržaním. Lesná účelová komunikácia bola po ukončení mimoriadnej situácie uzavretá pre verejnosť. Nie je udržiavaná a nie je možné ju využiť ako obchádzkovú trasu.

Prosíme vodičov o pochopenie a zhovievavosť.

19. marca 2018

Zuzana Bobriková

vedúca referátu pre vzťahy s verejnosťou a médiami

Organizačný odbor

Košický samosprávny kraj

Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice

+ 421 55 7268 128

+ 421 918 766 001

zuzana.bobrikova@vucke.sk

www.vucke.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore