Tlačové správy

Otvárame Centrum klinických zručností na UVLF v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) vybudovala nové samostatné pracovisko s názvom Centrum klinických zručností (CKZ). Jeho slávnostné otvorenie sa uskutoční vo štvrtok 12. apríla 2018 v aule univerzity o 11.00 hod. Následne sa spoločne presunieme aj na jednotlivé oddelenia CKZ, kde vás privítajú aj budúci veterinárni lekári.

Klinické a praktické zručnosti sú neoddeliteľnou súčasťou kompetencií, ktoré sú vyžadované od veterinárneho absolventa. Práve centrá  klinických zručností vo svete veterinárneho vzdelávania zohrávajú podstatnú rolu. CKZ na UVLF bolo schválené vedením univerzity na podnet rektorky Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.

Úlohou CKZ je rozšírenie možností získavať praktické zručnosti s použitím makiet a modelových pacientov ešte pred tým, ako sú v priamej výučbe použité živé zvieratá. Takto nadobudnuté zručnosti pomáhajú následne minimalizovať bolesť ošetrovaných zvierat. Je to priestor, kde  študenti môžu nadobudnúť a precvičiť si mnoho praktických klinických schopností a zručností, ktoré sú nevyhnutné v ich budúcej profesii.  Znižuje sa stres zvieraťa zo zákroku, stres študenta z nedostatočnej zručnosti a stres učiteľa, ktorý musí zvládnuť oboch.

Na klinike a operačnej sále môžu mať študenti obavy z toho, že robia chyby pred veterinárnym lekárom alebo pred samotným majiteľom zvieraťa. Bývajú takisto znepokojení možnými vážnymi dôsledkami pre daného pacienta. „Osvojenie si zručností v známom prostredí bez možnosti poškodenia reálneho pacienta umožňuje študentom vykonávať úkony opakovane a bez stresu vznikajúceho v rušnom klinickom prostredí. V dôsledku toho sú študenti lepšie pripravení a schopní optimalizovať svoje ďalšie vzdelávanie a skúsenosti v klinických podmienkach,“ hovorí prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc., vedúci CKZ.

Podobné univerzitné pracoviská sú postupne zriaďované v krajinách EÚ s cieľom poskytnúť budúcim absolventom veterinárnych vysokých škôl možnosti štandardizovanej praktickej výučby špecifických zručností. „CKZ zahŕňa viacero priestorov pre široké spektrum klinických zručností, napr. anestéziológia, kritická medicína, desmurgia, fluidná terapia, konzultačná miestnosť, operačná sála, röntgenologická a ultrasonografická vyšetrovňa,“ hovorí MVDr. Mária Kuricová, PhD., odborná pracovníčka centra.

Ďalšie výhody Centra klinických zručností

  • Praktické cvičenia môžu byť vopred dobre naplánované, organizované a komplexné, t. j. súbor zručností môže byť vysvetlený všetkým študentom štandardizovaným spôsobom.
  • Výsledky vzdelávania možno mapovať na základe kompetencií absolventa a posúdiť ich napríklad pomocou objektívneho štruktúrovaného klinického hodnotenia.
  • Študent v prostredí CKZ má možnosť poučiť sa z vlastných chýb a získať spätnú väzbu, ktorá je nevyhnutnou súčasťou samotného procesu výučby.

Viac informácií poskytnú:

prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc.

tel.: + 421 915 984 574

valent.ledecky@uvlf.sk

MVDr. Mária Kuricová, PhD.

tel.: + 421 915 742 532

maria.kuricova@uvlf.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore