Tlačové správy

Letná historická linka 2018 v Košiciach

Občianske združenie Veteran Bus Diamant o. z., ktoré vzniklo v júli roku 2014, pozýva širokú verejnosť v nedeľu 22. apríla 2018 previesť sa na pravidelnej košickej letnej historickej autobusovej linke. Poslaním nášho občianskeho združenia je dokumentácia, renovácia, údržba, prevádzka a propagácia historických vozidiel (hlavne autobusov), ako súčasti dejín technického pokroku. Predsedom o. z. je Ing. Martin Schwarz.

„Autobusy profesionálnym spôsobom renovujeme a prinavraciame im zašlý lesk. Niektoré z našich vozidiel ste už mohli viackrát v uliciach mesta Košice stretnúť. Zvyčajne pri príležitosti zrazov historických vozidiel, alebo počas iných kultúrno-spoločenských akcií. Na ďalších vozidlách z našej rozrastajúcej sa zbierky usilovne pracujeme.“
„Tak, ako po iné roky, aj túto sezónu plánujeme naše historické autobusy sprístupniť širokej verejnosti a podieľať sa spoločných akciách s DPMK. Už tradične sme sezónu začali obľúbenými vyhliadkovými jazdami počas konania sa Rušňoparády v rušňovom depe Košice. V nedeľu 6.5. budeme staticky prezentovať naše historické autobusy na Hlavnej ulici v Košiciach v rámci Dní mesta. A samozrejme rovnako, ako minulý rok sa budeme spolupodieľať na posilovej doprave počas začiatku sezóny premávky Detskej železnice v Čermeli.“
„Okrem týchto dvoch akcií verejnosť už nemá možnosť sa našimi historickými autobusmi odviezť, čo nás vždy mrzelo. S vozidlami robíme pravidelné kondičné jazdy, aby sa udržiavali stále v dobrom technickom stave. Preto sme tento rok pripravili niečo nové. Po vzore historických liniek v Prahe, Brne a iných mestách sme sa rozhodli raz mesačne, v období od apríla do septembra, realizovať jazdy pre fanúšikov historickej dopravy, ale aj pre ľudí s túžbou zaspomínať si na časy minulé, s možnosťou sa niektorým z historických autobusov aj odviezť. Po skúsenostiach z minulých rokov vieme, že o tieto jazdy je zo strany verejnosti veľký záujem. Je však dobré, aby okrem samotnej jazdy mali návštevníci k dispozícii aj iný kultúrno-spoločenský program. Preto sme trasu jazdy zvolili tak, aby mali záujemcovia možnosť bez nutnosti prestupu na inú linku MHD navštíviť Múzeum letectva STM alebo Detskú železnicu v Čermeli. So všetkými organizáciami sme v minulosti úspešne spolupracovali a naďalej spolupracujeme, ich predstavitelia našu aktivitu vítajú,“ uviedol Ing. Schwarz.

Historický autobus bude premávať v mesiacoch apríl až september, vždy iba každú tretiu nedeľu v mesiaci podľa priloženého cestovného poriadku. Jednotlivé typy vozidiel sa budú obmieňať. Autobus vyrazí zo Staničného námestia (zastávka linky 24) raz za hodinu, striedavo ku vstupnej bráne Múzea letectva STM na košickom letisku alebo do Čermeľa k východzej stanici Detskej železnice. Časy odjazdov a príjazdov autobusu sú koordinované s odchodom a príchodom vláčika v Čermeli. Vstupné do autobusu je vyberané pri nástupe a ide o symbolickú sumu na réžiu autobusu.

Prvá jazda začína už túto nedeľu 22.04.2018 zo Staničného námestia autobusom Škoda 706 RTO z roku 1967.

Ing. Schwarz
predseda VBD o.z.
0905 340 561

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore