Tlačové správy

Tajomstvá v literatúre II

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravuje pre staršie deti základných škôl besedy so slovenskou spisovateľkou Marjou Holécyovou, ktoré sa budú konať v pondelok 21. mája 2018 v dopoludňajších hodinách. Podujatia sa uskutočnia v rámci projektu Tajomstvá v literatúre II, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu.

Mladá slovenská spisovateľka Marja Holécyová vyštudovala ekonomickú a finančnú matematiku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a na tej istej fakulte si urobila  doktorandské štúdium aplikovanej matematiky. „Písať som začala v šestnástich rokoch. Počas prázdnin som si z knižnice požičiavala každý týždeň novú sadu fantasy knižiek a zamilovala som sa do tohto žánra“ rozhovorila sa o sebe mladá autorka Holécyová. „K dokonalosti mu chýbalo len jedno – ani jeden z tých príbehov sa neodohrával v mojom svete, na Slovensku. A tak som sa rozhodla napísať si jeden taký príbeh. O štyri roky neskôr som sa dohodla s vydavateľstvom, že mi ho vydajú. A v priebehu nasledujúcich dvoch rokov som vydala štyri časti Mariotových dedičov.“

Láska ku knihám sa  rodí na kolenách. Z mnohých štúdií a výskumov je známe, že „čítajúcich“ detí je málo. Takých detí, ktoré si samostatne čítajú bežne počas týždňa.

V Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave sa v pondelok 21. mája 2018 uskutoční stretnutie s mladou spisovateľkou Marjou Holécyovou, ktorá žiakom siedmeho a ôsmeho ročníka ZŠ porozpráva o svojich začiatkoch s písaním, o fantasy literatúre, o čítaní či „nečítaní“ mladých ľudí z jej pohľadu, ale i napríklad o tom, či je pravda, čo sa hovorí o autoroch – „Ak raz začnete písať, je to záväzok na celý život. Vždy sa k písaniu napokon vrátime.“ Podujatia sa uskutočnia v rámci projektu Tajomstvá v literatúre II, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu.

Tatiana Bachňáková, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt : www.kniznica-rv.sk      E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk

Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava

Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore