Košice

Prehľad podujatí 28.týždeň – 06.07.2018

Cez RO SSN Košice (zatiaľ) neboli na 28. týždeň nahlásené žiadne tlačové podujatia.

______________________________________________

INÉ

POTULKY MESTOM – SLÁVNE SIENE KOŠÍC

 Piatok  až nedeľa 6. – 8. júla 2018, Hlavná č. 10 (pred Štátnou vedeckou knižnicou), Košice – Potulky mestom Košice na tému: Slávne siene Košíc. Zavedieme vás na niekoľko reprezentačných miest: Slávnostná sieň Župného domu (kde rokovala aj československá vláda), Prijímacia sála Arcibiskupského paláca, Slávnostná sieň Obchodnej a priemyselnej komory, Zrkadlová (generálska) sieň Divízie, Hlavná sieň Péchyho paláca. Milan Kolcun sprevádza v piatok (6. júla) o 15:30 a 17:00, v sobotu (7. júla) o 10:30, 14:00, 15:30 a 17:00 a v nedeľu (8. júla) o 14:00, 15:30 a 17:00. Zoltán Balassa sprevádza v sobotu po slovensky o 11:00 a po maďarsky o 16:00. V nedeľu o 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky.

Viac: www.potulka.sk

_____________________________________________________

OZNAM  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY 

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2018 každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Ak dlžníci svoje členské neuhradia do 31. augusta 2018, budú vyradení z našej databázy – na jeseň nás čaká Regionálne zhromaždenie RO  SSN Košice + celoslovenský 13. snem SSN, preto potrebujeme skompletizovať informácie o členskej základni.

_________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová  RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore