Tlačové správy

O primátorské kreslo v Košiciach zabojuje aj Alena Bašistová

Alena Bašistová je prvou a nateraz jedinou ženou, ktorá sa uchádza o post primátorky mesta Košice. Rodená Košičanka, vysokoškolská učiteľka, manažérka a súčasná poslankyňa NR SR (nezaradená) sa uchádza o priazeň Košičanov v komunálnych voľbách ako nezávislá, bez podpory politických strán. Oznámila to dnes verejnosti a médiám na Dominikánskom námestí v Košiciach, v spoločnosti svojho manžela a podporovateľov.

„Chcem zúročiť moje skúsenosti z praktickej politiky, z kľúčových manažérskych pozícií aj z pedagogického pôsobenia. Viem spájať ľudí naprieč politickým spektrom, rozhodujem sa na základe jasných argumentov, svojho najlepšieho vedomia a svedomia, bez tlaku záujmových skupín. Košiciam ponúkam aktívnu a efektívnu prácu a zo strany Košičanov sa poteším akejkoľvek účasti na riešení veci verejných. Stojím za Košičanmi a budem sa usilovať o to, aby tí, ktorí odišli z mesta študovať alebo pracovať, sa vrátili domov a svojimi skúsenosťami pomohli Košiciam rásť.“

V práci pre Košice sa už nedá zastaviť

Alenu Bašistovú si domáci pamätajú spred štyroch rokov, kedy kandidovala na post primátorky vo farbách strany Sieť. „Popri pozitívnych reakciách na moju prácu hlavne v sociálnej oblasti sa stretávam aj s ostrými výčitkami, že mojim odstúpením v prospech pána Rudolfa Bauera som svojich voličov zradila a otvorila tak dvere kandidátovi zo strany SMER. Viac ako o mojej práci a plánoch pre Košice tak musím vysvetľovať, čo a prečo sa udialo. Nesťažujem si a som rada, že sú ľudia ochotní ma počúvať. Lebo iba tak ma možno vedia aj pochopiť,“ povedala kandidátka v rámci príhovoru k médiám a zároveň objasnila okolnosti jej odstúpenia. Svoju vtedajšiu pozíciu v strane prirovnala k rodine. „Tu, ak ide o zásadné rozhodnutia, ktoré majú viesť k vyriešeniu kľúčovej situácie, hlavné slovo má najväčšia autorita a ten, kto drží rodinný rozpočet. Záujmy jednotlivca musia ísť jednoducho do úzadia. Musela som rešpektovať kolektívne rozhodnutie. Za toto rozhodnutie nesie zodpovednosť strana ako taká, nie jednotlivec. Že som nemusela? Do volieb ma nominovala strana, s pravidlami a zásadami. Verila som im a rešpektovala. Čím som teda zradila?“

„Dnes tu stojím sama za seba, so svojim svedomím a zodpovednosťou za to, čo hovorím a robím.“

Plánuje, čo je reálne a udržateľné

Medzi základné programové tézy, ktoré Alena Bašistová na stretnutí predstavila, patrí bezpečnosť a dostupnosť mesta, spokojné Košice pre život a kultúru a šport – aktívne Košice. „Nepotrebujeme plány iba na papieri. Každú jednu oblasť konzultujem s odborníkmi, nemám patent na rozum. Zbierame a vyhodnocujeme podnety od Košičanov, hľadáme také riešenia, aby boli reálne, funkčné a za primerané peniaze. Zmeny sa od stola jednoducho robiť nedajú.“

V oblasti bezpečnosti ako prioritu vníma obnovenie mestských hliadok, odstránenie prostitúcie z obytných zón a z okolia škôl, efektívny boj proti drogám a zníženie pôsobnosti neprispôsobivých skupín hlavne v centre mesta na najnižšiu možnú mieru. „Za kľúčové považujem pravidelné rokovania so štátnou a mestskou políciou, budem podporovať pešie hliadky mestskej i štátnej polície; nie je hanbou sa vrátiť k dobrým veciam, akými bol projekt Bezpečné Košice za čias Rudolfa Schustera.“

Dostupné Košice sa rovnajú mestu s komplexnou dopravnou infraštruktúrou. Na prvom mieste sú kvalitné cesty a diaľnica. Tá do mesta privedie investorov, prácu, ľudí. Zasadzuje sa za lepšiu a rýchlejšiu MHD, chce do mesta vrátiť trolejbusy. Preferuje spoplatnené parkovanie v centre Košíc. V spore EEI verzus mesto Košice je za ukončenie zmluvy a ošetrenie v rámci VZN. „V súvislosti s obchvatom Šaca-Košické Olšany tak, ako som sa už pre médiá vyjadrila, budem interpelovať ministra dopravy, aby dodržal termíny dobudovania obchvatu. Alfou a omegou je i integrovaná doprava. Máme pripravené riešenia, v minulom období nepribudol reálne jediný meter novej trate.“

Spokojné Košice – sociálna oblasť je jedna z najdôležitejších. Košice potrebujú dostupný projekt nájomného bývania pre mladých a zabezpečiť slušné bývanie pre seniorov. Na každú pozíciu šéfov mestských podnikov navrhuje transparentné výberové konania, kde má mesto účasť, bez politických nominácií. Plánuje vrátiť nezávislú pozíciu a význam Útvaru hlavného architekta a Archívu mesta Košice tak, aby sa stali partnerom primátorovi a nie „podriadeným úradníkom“ riaditeľovi magistrátu. Prioritou sú funkčné sociálne služby. „Budem dbať na to, aby sa dobudovali nízkoprahové centrá, nocľahárne a útulky pre bezdomovcov. Iba tak ich dokážeme centralizovať, evidovať a mať pod kontrolou. Okrem toho sa zasadím za realizáciu domova pre seniorov, dostupnosť obedov pre dôchodcov, vybudovanie vývarovní“.

Spokojné Košice nemôžu byť bez kultúry – plánuje podporovať zmysluplné projekty v rámci kultúry, aby úsilie, ktoré viedlo k titulu EHMK v roku 2013 nevyšlo navnivoč. Nezabúda ani na históriu. „Vrátim starým pamiatkam život, podporím projekty a aktivity, ktoré vedú k zeleným Košiciam. Nie je prípustné aby významné technické pamiatky, napríklad Mlynský náhon, namiesto toho, aby slúžili Košičanom pre oddych i vzdelávanie, chátrali vďaka nekompetentnosti či ľahostajnosti zodpovedných.“

Aktívne Košice sú Košice v pohybe. „Šport a Košice rovná sa šport na špičkovej úrovni. Nateraz je situácia kritická. Budem robiť všetko preto, aby som v spolupráci s odborníkmi vrátila košický profesionálny šport tam kde patrí. Na vrchol. Táto téma nie je pre mňa nič nové. O probléme som diskutovala s niekoľkými predstaviteľmi klubov a zväzov, hľadali sme priestor, kde môžem, aj z pozície poslankyne, pomôcť. Pevne verím, že sa vieme ešte odraziť od dna.“ Aktívne Košice znamenajú aj revitalizáciu starých športovísk, budovanie nových, sprístupnenie školských priestorov verejnosti a zapojenie developerov do rozvoja mesta v tejto oblasti. „Budem presadzovať, aby tí, ktorí chcú v meste stavať, vytvorili pre ľudí nielen priestor pre prácu či bývanie, ale aj pre aktívny relax. Navyše čakajú nás veľké športové udalosti a tie sa bez systematickej práce, dôsledného manažmentu a kontrolingu aj zo strany mesta zvládnuť jednoducho nedajú.“

doc. PhDr. Alena Bašistová, PhD. (41), vydatá
Rodáčka s Košíc, dlhoročná vysokoškolská učiteľka a manažérka, ktorej doménou je sociálna oblasť. V súčasnosti je poslankyňou parlamentu, kde ju ako nominantku strany Sieť posunuli voľby v roku 2016, momentálne je nezaradená. Je šéfkou Výboru NR SR pre sociálne veci, na post primátorky mesta kandiduje po druhýkrát (prvý raz v roku 2014 za stranu Sieť, kandidatúry sa vzdala v prospech pravicového kandidáta Rudolfa Bauera).

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore