Tlačové správy

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva na unikátnu výstavu Osudové osmičky

Verejná knižnica Jána Bocatia (VKJB) v Košiciach pozýva na tematickú interaktívnu výstavu venovanú osmičkovým rokom, ktoré sa stali významnými historickými míľnikmi. Vernisáž výstavy Osudové osmičky  bude v utorok  23. októbra 2018 o 16:00 hod. v regionálnom oddelení VKJB na Hlavnej 48. Jej sprievodným podujatím bude prednáška Dejepisného spolku v Košiciach, počas ktorej profesor Peter Zubko priblíži Košické biskupstvo a osmičkové roky vo svetle teológie dejín. Výstava Osudové osmičky potrvá do 18. decembra 2018.

Spolu s výstavou bude sprístupnená aj špeciálna webová stránka www.osudoveosmicky.sk, na ktorej záujemcovia nájdu spracované všetky kľúčové tematické informácie. Na stránke dostane priestor aj široká verejnosť. VKJB vyzýva ľudí, aby prispeli svojimi osobnými zážitkami, alebo spomienkami svojich blízkych, ktoré sú spojené s udalosťami osmičkových rokov.

Obsahovo i vizuálne príťažlivá výstava je zostavená najmä z dokumentov z dobovej tlače a historických fotografií  z fondu knižnice. Pozornosť upriamuje na okrúhle výročia, ktoré si v tomto roku pripomíname. Ide o udalosti revolučného roka 1848, sté výročie vzniku Československej republiky, Viedenskú arbitráž v roku 1938, februárové udalosti roku 1948, Pražskú jar a inváziu vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 až po udalosti vedúce k Nežnej revolúcii a pádu totalitného režimu.

Slováci žili počas týchto rokov vo viacerých štátnych útvaroch, v pozícii minority i majority.  Výstava interaktívnou formou prevedie návštevníka dejinami a priblíži mu zmeny, ktoré osmičkové historické míľniky priniesli. Obrazový i textový materiál umožní získať zrozumiteľný prehľad o udalostiach, začítať sa do dobových článkov a novín a pripomenúť si mottá a heslá a ich odkazy.

„Medzi vystavenými artefaktmi budú aj jedinečné rukopisy, dobové tlačoviny a knihy, ktorými disponuje regionálne oddelenie knižnice. Patria k nim prvý obrázkový a spoločensko-politický týždenník v Uhorsku Mullatató képesujság z roku 1848, ktorý vychádzal v Košiciach, zvláštne vydanie časopisu Pestrý týden venovaný T. G. Masarykovi či dobové noviny vychádzajúce v Košiciach v roku 1968. Z rukopisov zaujme vojenský účtovný výkaz vedený Andorom Melczerom obsahujúci zápisky z revolučného roku 1848. Do obrazu doby zapadá aj vystavený filatelistický, numizmatický a faleristický materiál. Návštevníci uvidia tiež plagáty, pohľadnice, fotografie a iné listiny dokumentujúce osmičkové roky,“ spresnila riaditeľka VKJB Soňa Jakešová.

Výstava bude netradične inštalovaná aj vo vstupných priestoroch historickej budovy Barkóczyho paláca a v regionálnom oddelení knižnice na Hlavnej 48.

Výstava je realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Kontakt: 

Erika Palágyiová, vedúca regionálneho oddelenia VKJB, palagyiova@vkjb.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore