Tlačové správy

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva na prezentáciu kultúru národnostných menšín

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) cez projekt Spoznajme sa predstavuje bohatú kultúru národnostných menšín žijúcich v meste. V poradí druhá séria podujatí je zameraná na českú menšinu. Pripravená je výstava, tematická prehliadka zaujímavých miest v Košiciach, ktoré nesú českú stopu, a literárno-hudobný večer.

Od 22. do 27. októbra 2018 bude v centrálnej požičovni VKJB na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach prístupná výstava tematických kníh a hudobných nosičov prezentujúcich českú kultúru a autorov. „Fond našej knižnice je bohatý na literatúru písanú v českom jazyku. Súčasná česká tvorba sa medzi našimi čitateľmi teší veľkému záujmu. Najmä stredná a staršia generácia nemá jazykovú bariéru, mladší čitatelia si žiadajú hlavne odborné publikácie z českých vydavateľstiev. Vlani zo všetkých získaných kníh, ktoré nám pribudli do fondu, bolo takmer 20 percent v češtine,“ uviedla riaditeľka VKJB Soňa Jakešová.

Na výstave si návštevníci budú môcť prezrieť i výber z prebalov LP platní, ktorými disponuje hudobné oddelenie knižnice. Medzi zaujímavosti patrí edícia Gramofonový klub z pražského vydavateľstva Supraphon, ktorý sa v 60-tych rokoch minulého storočia zaslúžil o vydanie archívnych nahrávok tradičnej hudby národov, džezu a vážnej hudby s mimoriadne kvalitnými textovými prílohami.

V pondelok 22. októbra 2018 študenti hudobno-dramatického oddelenia Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach predvedú svoje umenie počas večera poézie a hudby. Pod vedením Viery Drietomskej a Marty Vilhanovej v hudobnej spolupráci s Adriánom Harvanom, návštevníkov podujatia prevedú výberom poézie českých básnikov. Započúvať sa budú môcť aj do piesní Josefa Kainara, ktorý bol známym českým básnikom, textárom, dramatikom, ale aj hudobníkom, ilustrátorom, členom umeleckej skupiny 42 a literárnej skupiny Ohnice. Záver podujatia spríjemní ochutnávka tradičných českých buchiet a moravských koláčov.

Zaujímavým spestrením tematických podujatí venovaných českej kultúre bude tematická prehliadka mesta Košice. Komentovaná prechádzka mestom bude zameraná na hľadanie stôp, ktoré v sebe nesú český odtlačok. Záujemcovia o prehliadku sa stretnú v stredu 24. októbra 2018 o 16:30 hod. na regionálnom oddelení VKJB na Hlavnej 48. V meste pôsobili mnohé významné osobnosti s českými koreňmi, ktoré dnes pripomínajú pamätné tabule. Prehliadka s výkladom bude v centre mesta.

Nasledujúca novembrová séria podujatí projektu Spoznajme sa bude venovaná maďarskej národnostnej menšine.

Projekt Spoznajme sa je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

Kontakt:

Erika Palágyiová, vedúca regionálneho oddelenia VKJB, palagyiova@vkjb.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore