Tlačové správy

Oprava cesty na Tokaji pomôže rozvoju turizmu

Košický samosprávny kraj (KSK) začal v piatok 19. októbra 2018 s rekonštrukciou cesty medzi obcami Veľká Tŕňa a Malá Tŕňa v okrese Trebišov. Práce potrvajú približne pol roka a vyžiadajú si čiastočné dopravné obmedzenia.

Cesta tretej triedy v tokajskej vinohradníckej oblasti prejde komplexnou rekonštrukciou a dostane nový asfaltový koberec. Práce budú prebiehať na dvoch úsekoch – medzi obcami Veľká Tŕňa a Malá Tŕňa a druhý úsek za obcou Malá Tŕňa v celkovej dĺžke takmer 2,5 kilometra. V rámci rekonštrukcie bude zosilnený kryt vozovky, upravené budú vjazdy, priepusty, krajnice a položený bude nový asfalt.

Rekonštrukciu realizuje spoločnosť EUROVIA SK, a.s. Košice a financovaná je zo zdrojov Košického samosprávneho kraja a úveru Európskej investičnej banky vo výške viac než 360 tisíc eur.

„Ak pôjdu všetky práce podľa plánu, ukončené by mali byť v apríli budúceho roka. Vodiči by sa mali pripraviť na dočasné dopravné obmedzenia, ktoré bude regulovať dodávateľ stavby vzhľadom na pružnosť výstavby a podľa druhu vykonávaných prác,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Rekonštrukcia tejto cesty by mala zároveň prispieť k rozvoju vinohradníckeho turizmu, nakoľko táto lokalita je súčasťou Tokajskej vínnej cesty.

„Táto poznávacia trasa vedie z Trebišova cez ďalších 7 obcí, vrátane Veľkej Tŕne a Malej Tŕne. Ak na Tokaj prídu turisti po ceste, ktorá je plná výtlkov, nie je to veľmi dobrá vizitka. Aj preto veríme, že rekonštrukcia tohto úseku prispeje k rozvoju oblasti, ktorá je našim prírodným a kultúrnym dedičstvom,“ dodal R. Trnka.

„Keď k nám chodia turisti, ich prvá otázka je, akú máte cestu. Tŕňa bola kedysi centrom Tokaja. Táto cesta je zároveň medzinárodnou komunikáciou, mala by byť v dobrom stave. Ak sa oprava podarí, myslíme si, že to priláka do našej obce aj viac turistov,“ uviedol starosta obce Veľká Tŕňa Vojtech Bodnár.

Rekonštrukcia cesty je súčasťou projektu Stavby na cestách KSK – C1 Stavebné úpravy v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov.

JUDr. Anna Činčárová, hovorkyňa predsedu KSK

Košický samosprávny kraj

Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice

+ 421 55 7268 171

+ 421 918 766 004

anna.cincarova@vucke.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore