Aktuality

Nová predsedníčka Tlačovo-digitálnej rady SR

Na 80. Zasadnutí Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky (TR SR) si dňa 18. 10. 2018  členovia TR SR zvolili za novú predsedníčku Mgr. Alenu Pánikovú.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Alena Pániková

Členka TR SR, funkčné obdobie od 12. decembra 2017 – do 12. decembra 2023.

Aktívne pôsobí pri rozvoji občianskej spoločnosti na Slovensku. V rokoch 1993 až 2014 pracovala v Nadácii otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation Bratislava – od roku 1995 ako výkonná riaditeľka. Zapájala sa do početných pracovných skupín zameraných na budovanie silného a nezávislého mimovládneho sektora a rozvoj filantropie na Slovensku. Podieľala sa na založení Novinárskej ceny Nadácie otvorenej spoločnosti, od roku 2004 pôsobila ako predsedníčka Rady Novinárskej ceny a od roku 2014 doteraz ako jej členka. V roku 2016 a 2018 hodnotila novinársku prácu v porotách novinárskych cien v Českej republike a na Slovensku. Od roku 2004 externe učí na Katedre divadelného manažmentu VŠMU predmet neziskové organizácie. V súčasnosti pôsobí v správnej rade Nadácie Centrum súčasného umenia v Bratislave a neziskovej organizácie Škola dokorán v Žiari nad Hronom. V roku 2013 bola ocenená za mimoriadny prínos pri dodržiavaní a ochrane ľudských práv. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, vyštudovala odbor estetika a slovenský jazyk a literatúra na Katedre estetiky a vied o umení.

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (TR SR) je výkonným orgánom Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike (AONE) v oblasti etickej  samoregulácie novinárov. TR SR rieši podnety upozorňujúce na porušovanie novinárskej etiky, ale aj podnety týkajúce sa bránenia novinárom v prístupe k informáciám. TR SR má deväť členov, osobností verejného, kultúrneho a spoločenského života, ktoré nepracujú ako aktívni novinári ani vydavatelia a nezastupujú nijakú politickú stranu. Mandát člena TR SR je šesťročný, štatút pripúšťa tri funkčné obdobia po sebe. Členovia Rady si spomedzi seba volia predsedu a dvoch podpredsedov. Ako podpredsedovia TR SR pôsobia: JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. a Ing. Ivan Podstupka. Zakladajúcimi členmi AONE sú: Asociácia vydavateľov tlače, IAB Slovakia a Slovenský syndikát novinárov.

Viac informácií na www.trsr.sk resp. www.aonesr.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore