Tlačové správy

Technika nám má slúžiť, nie nás ovládať

„Ak ide o to, naučiť sa komunikovať s ľuďmi, neexistuje nič lepšie ako stretávanie sa s ľuďmi“ Abigail Bairdová

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja privíta v rámci jubilejného 20. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc v pondelok 4.marca 2019 o 16:30 hod. PhDr. Petra Lőrincza z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave. Stretnutie s odborníkom pod názvom Digitálne detstvo sa bude konať pre širokú verejnosť, ako rodičov, starých rodičov, tak  i pedagógov.

Technika nás pohltila! A to doslova. Digitálne médiá – počítače, smartfóny, navigácie a v neposlednom rade televízia nám menia životy. Žijeme vo svete mobilov a internetu. Stali sme sa aktérmi a obeťami novej informačnej revolúcie.

„Podľa rodičov by deti mali behať vonku, čítať knihy a hrať spoločenské hry. Ale deti si to nemyslia“, rozhovorila sa o pripravovanom podujatí pracovníčka knižnice Tímea Bagačková-Zollerová. „Čo s tým? Čo môže generácia súčasných rodičov a starých rodičov urobiť, aby deti pochopili, že život nie je len sledovanie obrazoviek? Na túto otázku by nám mal pomôcť nájsť odpoveď prednášajúci PhDr. Peter Lőrincz z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave, ktorého sme pozvali do knižnice“, dodala pracovníčka.

Stretnutie s odborníkom na túto tému je situované hneď na úvod mesiaca marca, ktorý  už mnohé roky nesie názov Marec – mesiac knihy. Chceme poukázať na to, že úlohou dospelých je doviesť deti do dospelosti so všetkým, čo potrebujú na to, aby mohli viesť dobrý plnohodnotný život, aby práca mozgu sa nepreniesla na „externé zdroje“.

Závislosť na internete predstavuje celkovú zmenu osobnosti človeka. Zmenu jeho správania, zmenu jeho každodenného praktického života a zmenu jeho hodnotových priorít. Tento stav vedie zákonite k zanedbávaniu iných, dôležitých oblastí života. Ľudia unikajú z reálneho sveta do sveta virtuálneho.

Prijmite pozvanie v pondelok 4.marca 2019 o 16:30 hod do priestorov Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, ul. Lipová č. 3 na diskusiu s PhDr. Petrom Lőrinczom z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave o tejto závažnej problematike, ktorá sa týka mnohých detí i dospelých. Príďte sa podeliť so svojimi skúsenosťami, radami. Tešíme sa na Vás! Vstup je voľný.

Tatiana Bachňáková, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt : www.kniznica-rv.sk      E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk

Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava

Tel. : 058/ 788 09 17

Zdroj:

Manfred Spitzer : Digitálna demencia – Ako pripravujeme seba a naše deti o rozum

https://stromzdravia.sk/dusevne-zdravie/medializacia-zivota/

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore