Tlačové správy

Ľudia a báje južného Kaukazu vo Verejnej knižnici J. Bocatia v Košiciach

Beseda 1+1 so Svetozárom Krnom a Alexandrom Onufrákom

Farby, ľudia a báje južného Kaukazu sú témou ďalšieho podujatia z obľúbeného cyklu stretnutí so slovenskými spisovateľmi a ich hosťami 1+1. Pozvanie na marcový večer prijali publicista, pedagóg a autor cestopisov Svetozár Krno a pedagóg a cestovateľ Alexander Onufrák. Čitatelia Verejnej knižnice Jána Bocatia (VKJB) a široká verejnosť sa na stretnutie s nimi môžu tešiť v stredu 6. marca 2019 o 17:00 hod. v centrálnej požičovni knižnice na Hviezdoslavovej ul. 5.  Besedu obohatí fotografická prezentácia, ktorá priblíži zaujímavosti krajín južného Kaukazu.

Svetozár Krno vedie Katedru politológie a euroázijských štúdií FF UKF v Nitre. Je spisovateľom literatúry faktu a vydavateľom cestopisnej literatúry. Svoje zážitky a postrehy z expedícií zachytil v dvanástich esejistických cestopisných knihách a stovke reportáží, v ktorých na základe vlastných zážitkov a veľkého množstva načítanej vedeckej a umeleckej literatúry hovorí nielen o svete vzdialenom, ale aj o tom našom. Hľadá zdroje novej renesancie. Do kontrastu kladie pasívny plytký konzum, pohodlie, lenivosť, snobizmus, technologickú odcudzenosť, globalizujúcu sa uniformitu, na všeobecnú pravdu nárokujúcu a unavenú euroatlantickú civilizáciu s vitalitou, ľudskosťou, orientálnou mystikou a nefalošným návratom človeka k prírode a k sebe samému.

Alexander Onufrák  pôsobí ako odborný asistent na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Medzi jeho záujmy patrí: cestovanie, príroda, turistika, spoločensko-politické dianie doma i v zahraničí, literatúra faktu či numizmatika.  V rokoch 2001-2003 žil v Londýne – Acton (UK), kde popri práci študoval na Edwards Language School London – Ealing. Hlavným predmetom jeho profesného záujmu je: problematika medzinárodnej migrácie a integrácia migrantov; politické ideológie; (politická) sociológia; volebná problematika (volebné obvody, volebné mechanizmy, volebné procedúry); problematika súvisiaca s rusínskou národnostnou menšinou. Je autorom a spoluautorom asi 40 vedeckých a odborných prác doma i v zahraničí.

Besedy 1+1 pripravuje VKJB so zámerom predstaviť čitateľom knižnice a verejnosti súčasných literárnych tvorcov, autorov umeleckej, žánrovej alebo populárno-náučnej literatúry. Podľa osvedčenej koncepcie si každý autor k sebe prizve ďalšieho hosťa, pôsobiaceho v niektorej kultúrnej alebo umeleckej oblasti – niekoho, s kým je tvorivým alebo ľudským spôsobom spriaznený. V priebehu roku 2019  plánuje knižnica v rámci cyklu 1+1 pozvať: historika Petra Šoltésa, obľúbenú autorku románov pre ženy Katarínu Gillerovú, prozaika Jána Púčeka, digitálnu nomádku Silviu Puchovskú, spisovateľku Veroniku Homolovú Tóthovú či komiksovú autorku Ivetu Merglovú.

Projekt 1+1  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Kontakt:

Alena Zavocká, manažérka kultúrnych a vzdelávacích podujatí VKJB, zavocka@vkjb.sk055/62 232 31

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore