Tlačové správy

Naše dejiny úplne inak – Putovanie po stratených stopách Slovanov

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja privíta v stredu 6. marca 2019 o 17:00 hod. vo svojich priestoroch Alana Dologa autora knihy Naše dejiny úplne inak. Beseda sa uskutoční pre širokú verejnosť v priestoroch knižnice na ul. Lipová č. 3 v rámci jubilejného 20. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc.

Alan Dolog sa narodil na Gemeri, vyštudoval chémiu a ekológiu. Značnú časť svojho voľného času trávil a trávi študovaním a bádaním histórie. Od r. 2011 cestuje po Slovensku, Maďarsku a najmä Transylvánii za našimi dejinami. Zaoberá sa obdobím prvého tisícročia nášho letopočtu.

V decembri 2018 mu vyšla kniha Naše dejiny úplne inak. Bohato ilustrovaná kniha, s 516 obrázkami a fotografiami, je plná prekvapivých a objavných faktov o našej dávnej minulosti. V jej úvode sa autor prihovára čitateľom slovami: „Kniha vás asi prekvapí každou kapitolou. Pravdepodobne sa vám budú zdať moje zistenia a myšlienky absurdné, nereálne, mnohé budú pre vás úplne nové“, spomenul Alan Dolog a pokračoval: „V tejto knihe, ktorá nemá ambície byť vedeckou knihou, neudávam ku každej informácii zdroje a použitú literatúru. Verím, že kniha podnieti skutočných bádateľov k tomu, aby pokračovali v týchto chodníčkoch a nachádzali nezvratné dôkazy o tom, že slovenská história je rovnako veľká, ako história ktoréhokoľvek „veľkého“ národa“, dodal Dolog.

Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ – pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.  Týždňom slovenských knižníc štartujeme mesiac, ktorý je už tradične zameraný na knihu a čítanie.

Vydajte sa spolu s autorom knihy Naše dejiny úplne inak Alanom Dologom na objavné cesty za našimi utajovanými dejinami po málo známych a neznámych lokalitách nielen Slovenska, ale i susedných krajín v stredu 6. marca 2019 o 17:00 hod. v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja na ul. Lipová č. 3. Vstup je voľný.

 

Tatiana Bachňáková, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt : www.kniznica-rv.sk      E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk

Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava

Tel. : 058/ 788 09 17

Zdroj: http://www.sakba.sk/?page=tsk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore