Tlačové správy

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach je slovenská rekordmanka!

Nový slovenský rekord si zaknihovala Verejná knižnica Jána Bocatia (VKJB) v Košiciach. Knihovníci postavili doposiaľ najvyšší stoh z kníh. Jeho vrchol dosiahol výšku 2 metre a 20 centimetrov. Stoh tvorilo 105 voľne poukladaných kníh rôznych formátov. Vytvorenie rekordu zdokumentoval komisár Slovenskej knihy rekordov, ktorý tvorcom odovzdal oficiálne ocenenie – certifikát a  medailu „Slovenský rekordman“.

„Zámerom bolo poukladať na seba aspoň 95 kníh, pretože v tomto roku si naša knižnica pripomína 95. výročie svojho založenia. Úspech sme dosiahli po usilovnom tréningu a vďaka skvelo zohranému tímu,“ uviedla riaditeľka VKJB Soňa Jakešová.

Na stavbu stohu boli použité iba vyradené knihy, ktoré takto symbolicky dostali druhú šancu. Najskôr sa stali stavebným materiálom, následne si ich vzali domov tí, ktorí prišli povzbudiť svoju knižnicu.  Vytvorenie rekordu bolo súčasťou podujatí, ktoré VKJB pripravila počas piatku 13. septembra ako súčasť festivalu voľného času v mestskej časti Košice-Západ.

VKJB aj takto originálne upriamila pozornosť verejnosti na knižnice, ktoré popri tradičných knižnično-informačných službách ponúkajú aj zaujímavé podujatia a stávajú sa čoraz vyhľadávanejšími miestami pre komunitné aktivity. Ponúkajú klubovú činnosť, besedy, workshopy, výstavy, cykly neformálneho vzdelávania pre dospelých.

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, ktorá je organizáciou Košického samosprávneho kraja,  patrí medzi najväčšie a najstaršie knižnice na Slovensku. Vo svojom fonde má takmer 200 000 dokumentov – beletriu, odbornú literatúru, hudobniny, CD nosiče. Okrem centrálnej požičovne na Hviezdoslavovej 5 má špecializované pracoviská hudobné a regionálnych dokumentov na Hlavnej 48. Patrí pod ňu aj 5 pobočiek v najväčších mestských častiach Košíc.  Ročne pripraví okolo 800 podujatí, medzi ktorými je aj stále žiadaná informačná výchova. Vlani do modernizácie knižničného fondu VKJB investovala takmer 70 tisíc eur, vďaka ktorým jej vo fonde pribudlo 11 tisíc nových, aktuálnych titulov beletrie a náučnej literatúry. Financie získala vďaka úspešným projektom najmä z Fondu na podporu umenia, Košického samosprávneho kraja a od donorov.

Kontaktná osoba:

PhDr. Soňa Kostrábová, manažérka kultúrnych a vzdelávacích podujatí

kostrabova@vkjb.sk, tel.: 62 232 17, 62 232 91

          

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore