Tlačové správy

Veterinári na Európskej noci výskumníkov

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa v piatok 27. septembra 2019 zúčastní na 13. ročníku festivalu vedy Európska noc výskumníkov. Pedagógovia, študenti s vedeckí pracovníci sa s návštevníkmi festivalu v Košiciach stretnú v 14 stánkoch, v ktorých predstavia najnovšie vedecké poznatky o živote okolo nás. Mottom tohtoročného festivalu je Život ako ho (ne)poznáme, preto aj jediná univerzita svojho druhu na Slovensku prichádza s ukážkami vedeckých výskumov, ktoré úzko súvisia so životom okolo nás. Program festivalu vedy potrvá v obchodnom centre Optima v Košiciach od 9. do 21. hodiny. Okrem Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie zaujímavý program pripravili aj vedci z Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity Komenského v Bratislave, Prešovskej univerzity v Prešove a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ponúkne tieto témy:
Chémia trochu inak – vedci z katedry chémie, biochémie a biofyziky ukážu, že chémia nie sú iba teoretické definície, vzorce a výpočty. Jej neoddeliteľnou súčasťou sú experimenty, ktoré nadchnú, zaujmú a pobavia detí aj dospelých.
Nová stratégia „krotiteľov“ kliešťov – vystavovatelia predstavia prototyp funkčného vlákna PROLEN TICKFREE s repelentným účinkom proti kliešťom. Funkčné vlákno je výsledkom interdisciplinárneho výskumu, ktorý spája nové prístupy v parazitológii s chemickými technológiami pre ochranu ľudí a domácich zvierat pred kliešťami a nebezpečnými chorobami. Návštevníci si vyskúšajú, ako odstraňovať kliešte.

Poznaním k ochrane zvierat okolo nás katedra epizootológie a parazitológie predstaví terénny veterinársky a zoologický výskum voľne žijúcich druhov zvierat. Návštevníci stánku získajú informácie o tom, ako sa infekčné choroby stali novodobou výzvou pre prežívanie ohrozených druhov po celej planéte, ako veterinárska medicína bojuje proti vymieraniu druhov a ako aj my sami môžeme pomôcť zvieratám vo svojom okolí.

Neviditeľní pomocníci z mikrosveta – katedra mikrobiológie a imunológie ukáže dôležitosť výskumu prospešných baktérií a ich produktov, ale aj význam buniek nášho imunitného systému, ktorý nás nepretržite chráni. Nepremeškajte možnosť nazrieť do mikrosveta pomocou mikroskopu, ktorý odhalí neviditeľný svet mikroorganizmov, ukáže živé baktérie, ktoré sa nachádzajú všade okolo nás.

Vakcinácia psov – ako a prečo? v stánku katedry farmakológie a toxikológie
sa návštevníci dozvedia, že vakcinácia (očkovanie) psov zabezpečí ochranu pred infekčnými ochoreniami a je rovnako dôležitá ako u ľudí. Vakcinácia proti besnote je povinná zo zákona. Očkujú sa už malé šteniatka. Aký je základný princíp očkovania a prečo je potrebné, aké sú typy vakcín. Budete si môcť vyskúšať zaočkovať aj plyšového psíka Rexíka.

Psy sa (ne) bránia útokom katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky. Bezpečné vzťahy medzi človekom a psom si vyžadujú pochopenie signalizácie psov. Častokrát deti, alebo rodičia nepoznajú varovné príznaky predchádzajúce uhryznutiu. Expozícia bude vizuálnou formou informovať ako správne interpretovať reč tela psa. Návštevníci expozície budú mať možnosť „vycvičiť“ si virtuálneho psa.

Potraviny ako ich (ne)poznáme katedra hygieny a technológie potravín predstaví zloženie mliečnych, mäsových a rastlinných potravín, resp. ich kvalitu. Účastníci si na trenažéri skúsia ako sa dojí kravské mlieko, dozvedia sa, ako sa vyrábajú mliečne výrobky. Na puzzle modeli ošípanej sa dozvedia, ako sa mäso delí, zistia rozdiely medzi tmavým, svetlým, kváskovým a bezlepkovým chlebíkom, a čo spôsobuje, že cesto správne kysne.

Čo sa skrýva v moči? – katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie bude prezentovať prítomnosť parametrov vyšetrovaných v moči ako aj prítomnosť organických a anorganických zložiek, prípadne artefaktov v močovom sedimente zdravých či liečených pacientov.

Alternatívne biotesty – katedra anatómie, histológie a fyziológie a katedra biológie a genetiky bude prezentovať metódy skúmania xenobiotík (cudzorodých látok) na živé systémy na úrovni celého organizmu, čo je v porovnaní s bunkovou alebo tkanivovou úrovňou komplexnejšie a reálnejšie.

Vieme akú vodu pijeme? – katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky predstaví dôležitosť vyšetrenia kvality pitnej vody a jej úpravy pred jej použitím spotrebiteľom, predvedie praktické ukážky vyšetrenia kvality pitnej vody (pH, dusičnany, tvrdosť vody, nasýtenie kyslíkom), vyšetrenie indikátorovými papierikmi. Ukáže kufrík so súpravami na analýzu vzoriek vody priamo v teréne i nové metódy zvyšovania kvality vody.

Biodiverzita ekosystémov – katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky predstaví rozmanitosť zelene v mestskom prostredí a pozitívne vplyvy na reguláciu klímy na lokálnej úrovni. Ukáže, ako vie podporiť zadržiavanie vody, zvyšovanie atmosférickej vlhkosti. Zistíte viac o mulčovaní aj faune lúčneho ekosystému.

Lekáreň ako ju nepoznáme – katedra farmaceutickej technológie, katedra farmakognózie a botaniky a katedra lekárenstva a sociálnej farmácie odhalia tajomstvo lekárenských priestorov, ktoré sú pre pacientov neprístupné. Záujemcovia získajú informácie o jednotlivých typoch lekárskych predpisov, najmenší hravou formou spoznajú spôsoby podávania rôznych druhov liekov, zistia rozdiel je medzi pilulkou, pastilkou, tabletou a kapsulou.

Tropickí kamaráti okolo nás katedra anatómie, histológie a fyziológie ponúkne možnosť spoznať krásu a pôvab niektorých tropických živočíchov, ktorí sú v domácnostiach chovaní ako rodinní miláčikovia. Zároveň sa môžu poradiť s odborníkmi o ich chove, rozmnožovaní, chorobách, ale aj o prevencii chorôb, ktoré na živočíchy číhajú.

Preskúmajte podvodný svet spoza skla AQUA-TERRA KLUB priblíži tajomstvá akvaristiky. Návštevníci si môžu pozrieť rôzne druhy živočíchov akváriového sveta a zároveň sa poradiť s odborníkmi o chove, rozmnožovaní, chorobách, ale aj o prevencii chorôb.

Európska noc výskumníkov je projekt finančne podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií – Horizon 2020, v časti – Marie Skłodowska-Curie actions.  Európska noc výskumníkov vznikla z iniciatívy Európskej komisie a je paralelne organizovaná v 30 štátoch Európy. Hlavným organizátorom podujatia je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR. Podujatie sa uskutočňuje v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a Poprade.

 Mgr. Zuzana Bobriková, hovorkyňa

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie

Komenského 73, 041 81 Košice

zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914

www.uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore