Tlačové správy

Košický samosprávny kraj spoluorganizoval konferenciu o klimatických zmenách

Konferencia Regióny a mestá v kontexte udržateľnej energetiky a klimatických zmien je jedným z 27 podujatí v EÚ, ktoré vybralo Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie v rámci pilotného projektu Science meets Parliaments, Science meets Regions.

Odpoveď na otázku, ako sa prispôsobiť zmenám klímy a jej vplyvom, budú hľadať účastníci konferencie Regióny a mestá v kontexte udržateľnej energetiky a klimatických zmien. Košický samosprávny kraj (KSK) ju organizoval v spolupráci s Európskou komisiou vo štvrtok 3. októbra 2019 vo Veľkej konferenčnej sále Univerzitnej knižnice na Technickej Univerzite v Košiciach. „Takzvané zelené projekty nie sú módnym trendom, ale nevyhnutnou odpoveďou na klimatickú zmenu podnebia. Sú kľúčové pri ochrane klímy a dokážu pozitívne ovplyvniť globálnu aj lokálnu ekonomiku. V Košickom kraji je príkladom dobrej praxe náš Program obnovy krajiny, ktorým chceme prinavrátiť vodu do vysychajúcej krajiny. Verím, že táto konferencia bude inšpiráciou pre predstaviteľov mestských, regionálnych a ústredných orgánov štátnej správy, ako aj súkromných firiem,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.     

Konferencia Regióny a mestá v kontexte udržateľnej energetiky a klimatických zmien je jedným z 27 podujatí v EÚ, ktoré vybralo Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie v rámci pilotného projektu Science meets Parliaments, Science meets Regions. Účastníci konferencie získali príležitosť stretnúť sa s odborníkmi, oboznámiť sa s riešeniami, ale aj možnými nástrojmi, ktoré pomôžu pri realizácii lokálnych riešení v oblasti energetiky a klimatických zmien. Podujatie poukázalo aj na prekážky, s ktorými bojujú samosprávy pri implementácii integračných stratégií v oblasti zmeny podnebia. Starostovia, primátori a ďalší predstavitelia štátnej správy mohli predložiť svoje nápady a viac sa dozvedieť o tom, z akých zdrojov možno zafinancovať svoje projekty orientované na minimalizáciu zmien klímy a zmierňovanie jej vplyvov na spoločnosť. „Úlohou tejto konferencie nie je predpovedať budúcnosť, ale priblížiť sa k budúcnosti pomocou správnych nástrojov a správnych informácií,“ uviedol Trnka.

Ako dodal, porozumenie a riadenie rizík zmeny klímy v regionálnom a mestskom meradle si vyžaduje vypracovanie spoločnej vízie medzi kľúčovými zúčastnenými stranami a dostatok pracovných vedeckých a technických odborníkov. Nevyhnutné sú lokálne poznatky o tom, ako sa môže región a mesto vyvíjať vzhľadom na meniace sa klimatické podmienky. „Infraštruktúra pre základné služby, ako je energetika, voda, nakladanie s odpadmi, doprava a komunikácia, poháňa hospodársky rast mesta, podporuje sociálne potreby a je úzko spätá so zdravím, pohodou a kvalitou života obyvateľov. Aby boli mestá a obce obývateľné a udržateľné, musia tomu prispôsobiť infraštruktúru,“ poznamenal Trnka. Aj preto sa na konferencii skloňovalo, aké opatrenia možno prijať na zvýšenie odolnosti regionálnej a miestnej infraštruktúry.

JUDr. Anna Terezková, hovorkyňa predsedu KSK

Košický samosprávny kraj

Email: anna.terezkova@vucke.sk

Tel: +421 918 766 004

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore