Tlačové správy

Na zasadnutí Benátskej komisie zastupujú Ústavný súd Slovenskej republiky sudcovia Jana Baricová a Peter Molnár

Zasadnutia Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva – Benátskej komisie sa 11. – 12. októbra 2019 v Benátkach zúčastňujú sudkyňa Jana Baricová a sudca Peter Molnár.

Súčasťou 120. plenárneho zasadnutia Benátskej komisie bude okrem iného správa rozšíreného výboru a voľba výboru sudcov, rokovanie o spolupráci s výborom ministrov, s parlamentným zhromaždením, s kongresom miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy, diskusia s komisárom Európskej Únie pre európsku susedskú politiku a rozhovory o rozšírení.

Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Jana Baricová bola za zástupkyňu Slovenskej republiky v Európskej komisii pre demokraciu prostredníctvom práva vymenovaná uznesením vlády Slovenskej republiky č. 378 z 21. augusta 2019. Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. je zastupujúcim členom.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť  hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore