Tlačové správy

Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach každoročne organizuje podujatie pod názvom Deň otvorených dverí na TUKE, ktorý je zameraný na propagáciu jej deviatich fakúlt a vybraných celouniverzitných pracovísk. Takýmto spôsobom sa usiluje osloviť najmä študentov základných a stredných škôl a širokú verejnosť a predstaviť im akreditované študijné programy, zabezpečiť priamy kontakt s aplikáciou vedy a výskumu vo vybraných excelentných laboratóriách s prepojenosťou na obchodnú a priemyselnú prax.

MOTÍV DOD

Akademický rok 2019/2020 je TUKE venovaný osobnosti Milana Rastislava Štefánika a preto aj motív tohto ročníka DOD priblíži túto osobnosť s univerzitnou históriou. Partnerom podujatí venovaných gen. Štefánikovi je Matica slovenská.

https://dod.tuke.sk/

ŠPECIÁLNY HOSŤ

Na otvárací ceremoniál DOD je zvykom pozývať špeciálneho hosťa, ktorý má väzbu na TUKE. Minuloročným bol absolvent a prvý slovenský kozmonaut pluk. Ivan Bella. Pozvanie na tohtoročný ceremoniál prijal rovnako náš absolvent a v súčasnosti predseda vlády Slovenskej republiky Ing. Peter Pellegrini.

DÁTUM A MIESTO

Otvárací ceremoniál DOD na TUKE sa uskutoční 15. októbra 2019 o 09.00 h v priestoroch Auly Maxima, Letná 9 v Košiciach.

Býva dobrým osvedčeným zvykom, že počas tohto dňa prebiehajú rôzne sprievodné akcie, ktorých cieľom je pútavou formou poučiť a obohatiť návštevníkov, aby ich návšteva nebola len fyzickou prehliadkou budov a laboratórií, ale zdrojom poučenia a zábavy.

TECHNOLOGICKO-INOVAČNÁ EXPOZÍCIA

Priestory Univerzitnej knižnice TUKE budú centrom celého podujatia. Jednotlivé fakulty TUKE tam budú prezentovať ponuku štúdia a aktivít. Zároveň v priestoroch prezentačnej sály bude pre návštevníkov pripravená technologicko-inovačná expozícia, ktorá zožala nemalý úspech na medzinárodnom fóre SlovakiaTech 2019 v Košiciach:

http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/galeria/slovakiatech-galeria-2019

Okrem týchto expozícií budú prebiehať v areáli univerzity rôzne typy atrakcií, športových aktivít a pre návštevníkov bude pripravené občerstvenie.

Tešíme sa na vašu návštevu.

Fotogaléria z DOD na TUKE 2018

Bližšie informácie: Adrián Harčár, kancelár TUKE, 0918 675 555, kancelar@tuke.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore