Tlačové správy

Chodec s bielou palicou

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, podľa čoho sa nevidiaci či silne slabozraký orientuje? Z čoho všetkého si skladá predstavu o tom, ako jeho okolie aktuálne vyzerá? Čo všetko predchádza tomu, že sa s bielou palicou niekam vyberie úplne sám a bezpečne? Čo mu môže pri orientácii a samostatnom pohybe pomôcť a ako mu môžete pomôcť vy?

V utorok 15. októbra dostanete odpovede na všetky tieto otázky. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru a Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy pripravila už 10. ročník osvetovej akcie Deň bielej palice.

Prvá línia bude zameraná na zvyšovanie bezpečnosti ľudí so zrakovým postihnutím ako účastníkov cestnej premávky. V 50 mestách na celkovo 55 priechodoch pre chodcov budeme zisťovať, ako vodiči reagujú na to, keď dá nevidiaci bielou palicou signál, že chce prejsť cez vozovku. Zoznam spolupracujúcich miest, konkrétnych priechodov pre chodcov a čas konania akcie je k dispozícii na www.unss.sk v sekcii Novinky.

„Policajný zbor sa pri plnení svojich úloh sústreďuje aj na ochranu života a zdravia účastníkov cestnej premávky. Zvláštnu pozornosť venujeme tým najzraniteľnejším skupinám, kam nepochybne patria aj nevidiaci a slabozrakí chodci, a to nie len zvýšeným dohľadom výkonu služby,“ hovorí mjr. PhDr. Tomáš Vrábel, vedúci Oddelenia bezpečnosti cestnej premávky Oa dopravných nehôd Odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru. „Začíname s dopravnou výchovou už u predškolákov, stojíme pri schvaľovaní dopravno-stavebných riešení novostavieb a rekonštrukcií, veľmi prísne pristupujeme aj k dodržiavaniu príslušných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie i pohybu,“ dodáva.

Jedným z vážnych bezpečnostných problémov nielen pre chodcov so zrakovým postihnutím, ale aj deti či seniorov, je narastajúci počet elektrických a hybridných vozidiel. Nespochybňujeme ich environmentálny prínos a znižovanie hlučnosti dopravy, ich zavádzanie však pre nevidiacich a slabozrakých ľudí predstavuje riziko ohrozenia života a samostatnosti. Sluchom sa o ich prítomnosti a pohybe dá získať len obmedzené množstvo informácií, pretože pri nízkych rýchlostiach sú mimoriadne tiché. Varovanie pred možnou kolíziou predstavuje systém zvukovej signalizácie AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), ktorý napodobňuje zvuk spaľovacieho motora.

Štáty v rámci podpory elektromobility vytvárajú na nákup elektrických a hybridných vozidiel podporné finančné schémy. U nás už jedna takáto výzva realizovaná bola, Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje ku koncu roka ďalšiu, v objeme cca 5 miliónov EUR. Z pohľadu bezpečnosti nevidiacich a slabozrakých je však nevyhnutné, aby bola táto podpora podmienená prítomnosťou systému AVAS. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska s ministerstvom rokuje o možnosti zapracovať túto požiadavku do pripravovaných i budúcich výziev.

V rámci druhej línie Dňa bielej palice si spolu s Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy budeme všímať nedostatočne označené výkopy, autá či reklamné pútače umiestnené napríklad na umelých vodiacich líniách, varovných či signálnych pásoch, ktoré nevidiacim a slabozrakým uľahčujú orientáciu po verejných priestranstvách. V utorok 15. októbra sa zameriame na užšie centrum metropoly.

„Sme radi, že aj v tomto roku sa môžeme zapojiť do tejto preventívnej akcie,“ povedal Ing. Ivan Lechner, zástupca náčelníka Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy. „Všetkým motoristom by sme chceli touto cestou odkázať, že je nesmierne dôležité, aby boli ostražití a predvídaví, a to predovšetkým pri kontakte s chodcami. Nie každý chodec, ktorý prechádza cez priechod pre chodcov, má totiž možnosť využívať všetky zmysly, napríklad zrak. Je však potrebné brať ohľad na všetkých chodcov bez výnimky, nakoľko nie vždy aj ten, čo všetkými zmyslami disponuje, ich aj náležite využíva. Buďme preto k sebe všetci ohľaduplní.“

Výsledky Dňa bielej palice 2019 zverejníme na stránke ÚNSS v utorok 15. októbra po 18:00 hod.

Partner: Nadácia Allianz

Mediálny partner: Zelená vlna RTVS

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci a slabozrakí ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má viac ako 4 000 členov združených v 62 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje ľuďom so zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990.

Kontakt:

Dušana Blašková, hlavná koordinátorka Dňa bielej palice 2019

Tel.: 02/69 20 34 30, 0907 103 366

e-mail: dusana.blaskova@unss.sk

www.unss.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore