Tlačové správy

30. ročník pretekov v športovej kynológii O pohár rektorky UVLF

Psovi treba stratenú úlohu nahradiť dostatkom pohybu a činnosti

Už 30. ročník pretekov o Pohár rektorky v športovej kynológii so zadávaním skúšky organizujú študenti Kynologického klubu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Preteky sa budú konať v sobotu 19. októbra 2019 od 8. hodiny v kynologickom areáli Pri Hati. Preteky sú určené pre psy pracovných plemien a sprievodné psy. Ich výkony si môžu prísť pozrieť aj diváci, milovníci či obdivovatelia psov.

Skúšať sa bude podľa národného skúšobného poriadku pre psy pracovných plemien – skúška všestranného výcviku  (SVV 1) a skúška sprievodného psa s testom správania a skúškou znalosti majiteľa psa (BH/VT) a podľa medzinárodného skúšobného poriadku (IGP 1). „V každej kategórii sa budú vyhodnocovať prvé tri miesta a popri tom aj najlepší stopár, najlepšia poslušnosť, najlepšia obrana. Celkový víťaz 30. ročníka pretekov získa pohár rektorky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie Jany Mojžišovej,“ hovorí Renáta Karolová z Ústavu pre chov a choroby zveri a rýb UVLF, ktorá je zároveň garantkou Kynologického klubu UVLF. Zväz športovej kynológie (ZŠK) delegoval dvoch rozhodcov, prvým je Peter Lengvarský a druhým absolvent študijného programu kynológia na UVLF Eugen Moré. Figurantom bude Juraj Pšenica, ktorý je tiež študentom 4. ročníka  študijného programu kynológia v externej forme. Sponzorom pretekov je popri usporiadateľskej univerzite aj spoločnosť PHARMACOPOLA.

V celej histórie ľudstva mal pes rôzne úlohy ako pomocník človeka. Dnes väčšinu týchto úloh prevzala technika. „Práve preto má majiteľ psa povinnosť nahradiť psovi jeho stratenú úlohu dostatkom pohybu a činnosti v spojení s intenzívnym kontaktom s človekom. To je dôvod na zaradenie skúšky sprievodcovstva a všestrannosti pracovných psov,“ vysvetľuje Renáta Karolová. Pes by mal byť zamestnaný na základe jeho povahy a schopností. K tomu patrí okrem dostatočného výbehu aj intenzívne zamestnanie činnosťami aj učením. Na tento účel sú najvhodnejšie rôzne formy športu. „Nedostatočne zamestnané psy sú nespokojné, na verejnosti môžu spôsobiť nepríjemnosti. Človek, ktorý vychováva svojho psa, alebo spolu so psom vykonáva športovú činnosť, by mal seba aj zvereného psa podrobiť dôkladnému výcviku. Cieľom takéhoto výcviku je čo najväčšia harmónia medzi človekom a psom. Je etickou povinnosťou človeka psa vychovať a dostatočne vycvičiť. Metódy, ktoré sa pri výcviku používajú, musia zohľadniť poznatky vied o správaní sa, hlavne kynológie.“

Bakalársky študijný odbor kynológia sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyučuje od roku 2004/05 v dennej aj externej forme. V akademickom roku 2019/20 študuje v program kynológia celkovo 129 študentov, z toho v dennej forme 88 a v externej forme 41 poslucháčov. Majitelia plemien psov, ktoré sú určené na prácu a sprevádzanie človeka, majú príležitosť rozvíjať ich vlastnosti v množstve kynologických klubov. Na Slovensku je 415 registrovaných kynologických klubov pod Zväzom športovej kynológie (ZŠK), ktoré sa venujú športovej kynológii, obedience (druh kynologického športu) a záchranárskej kynológii.

Kynologický klub UVLF združuje členov z radov poslucháčov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a  kynológia. Činnosť klubu je zameraná na športovú kynológiu a iné aktivity so psami. Členovia klubu si osvojujú základné pravidlá výcviku, chovu a starostlivosti o psov. Aktívne sa zapájali do súťaží a pripravujú svojich zverencov na skúšky z výkonu. Výcvik psov vykonávajú v kynologickom areáli UVLF Pri Hati, kde pravidelne prebiehajú tréningy pod vedením skúsených kynológov. Organizujú každoročne preteky o Pohár rektorky UVLF v športovej kynológii, Mikulášske preteky klubu, s ukážkami športovej kynológie (poslušnosť a obrana) sa zúčastňujú na Dni otvorených dverí UVLF. Okrem akcií organizovaných klubom sa členovia zúčastňujú aj na mnohých kynologických podujatia na Slovensku, ale aj v zahraničí. Členovia klubu spolupracujú so Slovenskou kynologickou jednotou (SKJ), Zväzom športovej kynológie (ZŠK) a inými kynologickými klubmi a organizáciami. Vo svojom voľnom čase sa pravidelne zúčastňujú aj na brigádach pri údržbe a úprave kotercového a výcvikového areálu univerzity.

Čo zahŕňajú skúšky

Skúška sprievodného psa s testom správania a skúškou znalosti majiteľa psa (BH/VT)

Pripustení sú všetci majitelia psov, ktorí sa preukážu, že už úspešne absolvovali skúšku znalosti analogicky ku smerniciam FCI pre vodcovský preukaz. Pripustení sú psi všetkých rás a veľkostí. Vek na pripustenie je pätnásť mesiacov.

Pred pripustením psa na BH skúšku je potrebné podrobiť prihlásených psov skúšky povahy, pri ktorej sa kontroluje identita na základe tetovania alebo čipu. Psi, ktorých nie je možné identifikovať, nemajú oprávnenie štartovať na skúške. Skúška povahy sa vykonáva aj počas celej skúšky. Psi, ktorí v tejto skúške neobstoja, sú z ďalšieho priebehu vylúčení.

Skúška sprievodného psa na cvičisku ukáže ovládateľnosť psa na vôdzke, bez vôdzky, odloženie psa v sede za pochodu, v ľahu za pochodu s privolaním a dlhodobé odloženie psa. Jednotlivé disciplíny sa robia podľa schémy v skúšobnom poriadku.

Skúška v cestnej premávke overuje stretnutie so skupinou osôb, s cyklistami, s motorovými vozidlami, s korčuliarmi a bežcami, s inými psami a správanie sa krátkodobo opusteného a na vôdzke priviazaného psa v premávke, či správanie sa voči iným zvieratám.

Skúšky všestranného výcviku (SVV 1)

Skúšky všestranného výcviku (SVV stupne 1 – 3) sú zamerané na všestranné použitie psov. Existujú tri stupne obťažnosti, ktoré na seba nadväzujú, a preto sa musia absolvovať postupne. Podmienkou je vek psa, v deň konania skúšok musí byť najmenej 14 mesiacov. Skúška zahŕňa presné poradie disciplín. Ako prvé sa hodnotia pachové práce – stopy, ako druhá sa hodnotí poslušnosť a ako tretia obrana.

Medzinárodný skúšobný poriadok IGP 1

V deň účasti musí pes dosiahnuť predpísaný vek 18 mesiacov. Predpokladom pre štart je úspešne zložená skúška BH/VT podľa národných pravidiel. Hodnotí sa pachové práca – stopa, poslušnosť a obrana.

Viac informácií:
Ing. Renáta Karolová, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Ústav pre chov a choroby zveri a rýb, tel.:  +421 915 984 634

Mgr. Zuzana Bobriková
​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore