Tlačové správy

Sudcovia Ústavného súdu SR sa zúčastnili na konferencii Slovenské dni práva

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan a sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky Jana Baricová a Peter Molnár sa dnes dopoludnia zúčastnili na konferencii „Slovenské dni práva“, ktorá sa konala v historickej budove rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rámci tematického okruhu s názvom „Výzvy ústavného súdnictva“ vystúpili so svojimi príspevkami.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore