Aktuality

Vyhlásenie RO SSN v Prešove k videoklipu skupiny Elán

Sme znepokojení a pobúrení najnovším videoklipom skupiny Elán, ktorý je podľa nášho názoru zjavnou propagáciou násilia a násilného presadzovania osobných názorov. Nič na tom nemení ani fakt, že tvorcovia klipu sa v jeho závere snažia vytvorenú situáciu odľahčiť a bagatelizovať.

Je smutné a zarážajúce, že členovia skupiny, ktorá je dlhodobo tvorcom verejnej mienky, sa znížili k takémuto nezodpovednému počinu. Zbraň pri hlave novinárov či obmedzovanie ich osobnej slobody nesmie byť nástrojom, ktorým sa formuje verejná mienka. Zvlášť v dobe, keď sú takéto praktiky v našej spoločnosti aj reálne použité a novinári zažívajú pocit ohrozenia.

Chápeme, že umenie môže šokovať a vyvolávať diskusiu, no v žiadnom prípade by umenie nemalo byť návodom na násilný postup voči nikomu a ničomu, ani voči novinárom a ich práci. Ctíme si názorovú pluralitu vo všetkých oblastiach života, no pripomíname, že aj vyjadrenie názoru musí rešpektovať etiku a ľudské hodnoty.

Vyzývame preto novinárov, hudobných redaktorov v slovenských rádiách, aby sa neznížili na úroveň členov skupiny Elán a tvorcov videoklipu, a aby ho nezaradzovali do svojich vysielaní.

Apelujeme tiež na orgány činné v trestnom konaní, aby prešetrili, či v tomto prípade nedošlo k spáchaniu trestného činu.

Buďme jednotní, tak ako sme boli jednotní po šokujúcej vražde nášho kolegu Janka Kuciaka a jeho snúbenice a ukážme, že násilie nesmie byť verejne propagované, ani keď sa skrýva za umenie.

Výbor RO SSN v Prešove

16.10.2019

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore