Tlačové správy

Župan Trnka: V Sečovciach nás okrádali dvakrát – o dane a budúcnosť našich detí

Vyše dva roky trvajúca snaha vedenia Košického samosprávneho kraja zastaviť a vyvodiť zodpovednosť za nehospodárne vynakladanie s prostriedkami daňových poplatníkov na Spojenej škole Zimná 96 v Dobšinej na elokovanom pracovisku v Sečovciach vyústila do zadržania a obvinenia ľudí, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou za týmto megapodvodom stáli.

„Boj proti korupcii, výchova a vzdelávanie detí patrili k mojim hlavným prioritám pri rozhýbavaní župy. Nie nadarmo je toto prvá vec, ktorej som sa venoval hneď po nástupe do funkcie. Už 5. decembra 2017, teda deň po tom, čo som sa ujal funkcie, sme začali s finančnou kontrolou, ktorá mala preskúmať nájomnú zmluvu v Sečovciach. Mal som podozrenie, že škola platí premrštené sumy za prenájom priestorov a nehospodárne nakladá s verejnými prostriedkami. Tieto obavy sa neskôr potvrdili,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Kým napríklad podobné zariadenie v Bidovciach platilo za meter štvorcový 36 eur, škola v Sečovciach platila 350 eur. Ročne vynakladala za nájom s prevádzkovými nákladmi 897 000 eur. „Košický samosprávny kraj prišiel pre kauzu Sečovce o približne 4 500 000 eur. Ak by sme nezasiahli, táto suma sa mohla vyšplhať až na 12 miliónov eur,“ dodal župan.

Podobne alarmujúce boli aj zistenia ďalších kontrol. Hlavná školská inšpektorka napríklad zistila, že na elokovanom pracovisku v Sečovciach sa neuskutočňuje vzdelávanie podľa štátneho vzdelávacieho programu, nedodržuje sa na nej materiálno-technické a priestorové zabezpečenie a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú nesprávne zaradení. To znamená, že škola poberala za žiakov viac peňazí ako mala nárok. Aj na základe týchto zistení Ministerstvo školstva SR rozhodlo o vyradení elokovaného pracoviska zo siete škôl.

V júni 2018 podal predseda KSK Rastislav Trnka trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu vydierania, nakoľko osoby, u ktorých bolo dôvodné podozrenie, že stáli za meganájomným, sa mu vyhrážali a ponúkali mu úplatok 1 milión eur za to, aby v kauze nekonal.

„Takéto mafiánske praktiky na mňa ale neplatia a podal som trestné oznámenie na políciu. Tí, ktorí zosnovali v Sečovciach tento megapodvod nás okrádali dvakrát. Jednak o naše dane, ale aj o budúcnosť, ktorou je vzdelanie našich detí,“ spomenul župan. Podotkol, že kauza Sečovce je o to citlivejšia, že sa tam vzdelávali deti z marginalizovaných rómskych komunít. „Preto je veľmi smutné, že jedným z obvinených je aj bývalý vedúci odboru školstva KSK, ktorého do funkcie menovali nominanti strany SMER-SD,“ povedal R. Trnka.

Úrad KSK v septembri 2018 odvolal riaditeľku školy, ktorá je tiež jednou z obvinených. Škola vzápätí na to prestala platiť astronomické nájomné a ukončila tak drancovanie verejných prostriedkov. Žiaci elokovaného pracoviska boli presťahovaní do iných priestorov, za ktoré kraj platí o 870 000 eur ročne menej. Podaná bola žaloba na vydanie bezdôvodného obohatenia voči spoločnosti S1, s.r.o. na Okresnom súde Trebišov a návrh na vydanie zabezpečovacieho opatrenia na budovy patriace tejto obchodnej spoločnosti. Následne začala nehospodárne nakladanie elokovaného pracoviska s finančnými prostriedkami preverovať polícia. „Košický samosprávny kraj poskytoval orgánom činným v trestnom konaní všetku potrebnú súčinnosť na zistenie skutkového stavu, čo sa odrazilo v skutkových zisteniach, ktoré sú uvádzané v uznesení o vznesení obvinenia. Okrem toho využijeme všetky práva poškodeného v trestnom konaní, aby sme dosiahli náhradu vzniknutej škody. Som rád, že sa veci pohli vopred a naše podozrenia potvrdzujú aj aktuálne kroky orgánov činných v trestnom konaní,“ dodal župan.

JUDr. Anna Terezková

Vedúca komunikačného oddelenia, hovorkyňa predsedu KSK

Košický samosprávny kraj

+ 421 918 766 004

anna.terezkova@vucke.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore