Tlačové správy

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 22. apríla 2020 vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 6/2020 rozhodol:

I. Žiadosť generálneho prokurátora Slovenskej republiky o súhlas na vzatie do väzby JUDr. Kajetána Kičuru, sudcu Okresného súdu Čadca s prerušeným výkonom funkcie sudcu, p r i j í m a  na ďalšie konanie v celom rozsahu.

Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky o prijatí žiadosti generálneho prokurátora Slovenskej republiky na ďalšie konanie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť okamihom jeho prijatia Ústavným súdom Slovenskej republiky.

II. Ústavný súd Slovenskej republiky d á v a  s ú h l a s  na vzatie do väzby JUDr. Kajetána Kičuru, sudcu Okresného súdu Čadca s prerušeným výkonom funkcie sudcu, stíhaného ako obvineného na základe uznesenia prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o vznesení obvinenia sp. zn. VII/3 Gv 50/20/1000-13 z 21. apríla 2020, v súvislosti so vznesením ktorého bola obmedzená jeho osobná sloboda zadržaním 21. apríla 2020 o 9:00 h.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore