Tlačové správy

Priestor IN(DENTITY) / Amalka Ľudmila Valenčíková

  • Miesto / kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
  • Termín výstavy: 15. 7. 2020 –  15.11. 2020
  • Vernisáž výstavy: streda, 15. 7. 2020 o 17.00
  • Produkcia: Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
  • Kurátor projektu: PhDr. Vladimír Beskid
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk, 053 4174626

________________________

Individuálna výstava jubilujúcej (40) spišskej umelkyne Amalky Ľudmily Valenčíkovej je vizuálnym zúročením jej doterajšieho tvorivého programu, v ktorom sa zaoberá rodovými otázkami, ženským vnímaním materstva a intimity. Nosnou témou je zhmotnenie predstáv o pomyselnom intímnom priestore ženy. Výstavný projekt Galérie umelcov Spiša je uvedený v rámci dramaturgického cyklu Profily.

Autorka vytvára vlastný, trochu zväzujúci vnútorný priestor identity. Modeluje sériu objektov, sôch, reliéfov a interaktívnych inštalácií. Ide o formátovanie uceleného vizuálneho prostredia, kde dochádza k osobitému „ohmatávaniu“ jej intímneho a imaginárneho priestoru.

V minimalistickej polohe svojej tvorby sa snaží subjektívne znázorniť vnútorný priestor jedinca –  „iný“ svet odhaľujúci spojitosti a odlišnosti medzi mužským a ženským prvkom, medzi duchovným a pozemským svetom. Pre podčiarknutie krehkosti sochárskych tvarov uprednostňuje mäkké skulptúry a materiály ako odpadový textil, vatelín, molitan, pletivo, plast, často so zapojením svetelných momentov. Všadeprítomná biela (plachta, čipka, vatelín, sadra, vata) symbolizuje tichú krajinu čerstvo zasneženej nevinnosti, prenatálnej čistoty a nepoškvrnenosti ľanovej plachty od babky. Zabývaný priestor pripomína jednotlivé zastavenia súženia a skúšky na ceste životom a umením s odstrihnutým zvolaním: „(Z)miluj sa“.

O autorke

Amalka Ľudmila Valenčíková sa narodila v roku 1980 v Krompachoch. V r. 1994 – 1998 študovala odbor kameňosochárstvo na Strednej priemyselnej škole v Spišskej Novej Vsi, pod vedením Mariána Hennela a Imricha Svitanu. Po škole svoje vzdelanie doplnila pomaturitným kvalifikačným štúdiom na Strednej priemyselnej škole odevnej v Trenčíne. V r. 2000 – 2006 študovala v Ateliéri slobodnej kreativity-3D na Katedre výtvarných umení a intermédií Technickej univerzity v Košiciach, pod vedením Prof. Juraja Bartusza. V r. 2003 – 2004 sa zúčastnila stáže v Taliansku a v r. 2005 – 2007 absolvovala doplňujúce pedagogické štúdium na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. V r. 2010 – 2012 pracovala ako odborný pedagóg na Strednej odbornej škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi. V r. 2010 sa zúčastnila umeleckého pobytu v Belgicku. V rovnakom roku založila ŠTÚDIO KREATIVITY pri Dome Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi, ktoré viedla do r. 2012. V r. 2018 – 2019 pôsobila ako odborný pedagóg na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach. Pravidelne sa zúčastňuje kolektívnych výstav a sympózií. Jej samostatné výstavy sa konali v Michalovciach, v Rimavskej Sobote a v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. V súčasnosti pôsobí v slobodnom povolaní (vizuálne umenie).

Tvorbu Amalky Ľudmily Valenčíkovej charakterizuje zaujímavý sochársky prejav s nadväznosťou na konceptuálne, akčné a minimalistické umenie v rôznych modifikáciách. K výberu sochárskeho materiálu pristupuje citlivo, s intímnejším vyznením, hľadá nové možnosti, skúša tvarové zákonitosti používaných materiálov. Inklinuje k organickým tvarom a dielo necháva žiť ďalej pôsobením prostredia, v ktorom sa objekty nachádzajú. Sleduje zmeny štruktúr a spája prírodný prvok s umelým. Na ženskú problematiku prihliada z početných úrovní vnímania. Ovoidnými tvarmi odkazuje na časti ženského a mužského tela, kde sa prejavuje reakcia na dielo sochárky Márie Bartuszovej. Umelecký záber autorky je obsiahly, okrem sochárstva zahŕňa umenie videa, inštalácie, objektu, performancie a scénografie.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore