Tlačové správy

Svetový deň knihy s osobnosťami v knižnici Jána Bocatia

Svetový deň knihy a autorských práv oslávi Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB), kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, netradične. Knihovníci pripravili zaujímavé aktivity, ktoré odštartujú v online priestore, na sociálnych sieťach VKJB, už od pondelka 19. apríla. Počas celého týždňa budú pribúdať ďalšie, ktoré potešia najmä fanúšikov kníh a čítania. Finále je naplánované práve na Svetový deň kníh a autorských práv, ktorý pripadá na 23. apríla.

Knižnica bude oslavovať spolu so známymi osobnosťami slovenského a českého kultúrneho života. „Som nadšená, že nám na spoluprácu prikývli významní hostia, ktorí sa vďaka svojej výnimočnej práci tešia veľkej obľube verejnosti. V pútavých tematických videách porozprávajú o knihách, ktoré ich v ostatnom čase zaujali a obohatili,“ uviedla riaditeľka VKJB Soňa Jakešová. Milovníkov literatúry potešia tipy a inšpirácie od českej spisovateľky, nositeľky Európskej ceny za literatúru a ceny Magnesia Litera Biancy Bellovej, spisovateľa a textára skupiny Komajota Jozefa Husovského, prozaika a stand-up komika Martina Hatalu a mnohých ďalších známych osobností.

VKJB k oslavám Svetového dňa knihy a autorských práv prizýva aj aktívnych čitateľov a verejnosť.  Tým, ktorí sa chcú podeliť so svojím najčerstvejším čitateľským zážitkom, knižnica adresuje výzvu, aby svoje tipy zdieľali na instagrame a vo svojich príspevkoch označili aj knižnicu @vkjb_ke. Ten, na koho sa usmeje Šťastena, môže získať zaujímavé vecné ceny.

Svetový deň knihy, známy tiež ako Svetový deň knihy a autorských práv, je každoročné podujatie, ktoré usporadúva Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru na podporu čítania, publikovania a autorských práv. Zároveň je jedinečnou príležitosťou ako prejaviť vďaku jej tvorcom, ale aj vydavateľom, knihovníkom a kníhkupcom.

Návrh na tento dátum predložila organizácii UNESCO španielska vláda a v roku 1995 bol jednomyseľne prijatý. Odvtedy ho oslavuje každoročne vyše 100 krajín na všetkých kontinentoch. Voľba dátumu nebola náhodná, viaže sa na úmrtia viacerých významných svetových literátov, akými boli Cervantes, Shakespeare, či Inca Garcilaso de la Vega.

Knižnica Jána Bocatia chce pripomenutím Svetového dňa knihy a autorských práv prispieť k propagácií čítania. Oslavy v tomto roku pripravila pre pandemické obmedzenia v online priestore.

Kontakt:

Mgr. Erika Palágyiová

vedúca Útvaru regionálnej, koordinačnej a projektovej činnosti VKJB

palagyiova@vkjb.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore