Tlačové správy

O empatickom rodičovstve a výchove v knižnici Jána Bocatia

Verejná knižnica Jána Bocatia (VKJB), ktorá je kultúrnou organizáciou Košického samosprávneho kraja, pripravila podujatie v rámci cyklu 1+1.   Tentokrát pozýva na besedu s rodičovskou a výchovnou poradkyňou Martinou Vagačovou, autorkou knihy Ako prežiť rodičovstvo – Láskavý sprievodca rešpektujúcim prístupom. Druhou hostkou v diskusii bude nezávislá novinárka a dokumentaristka Zuzana Límová, ktorá  režírovala dokumentárny film o pôrodoch na Slovensku Medzi nami (​Before I Met You).  Záujemcov o tému rodičovstva a výchovy VKJB privíta na besede vo štvrtok 24. júna 2021 o 17. hodine v centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach. Večerom bude hudobne sprevádzať Monika Haško Jeňová.

Martina Vagačová vyštudovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského. Viac ako 10 rokov sa venuje rodičom, vychovávateľom a pedagógom. Vytvára priestor a príležitosti pre učenie, zdieľanie a praktický rozvoj postojov a zručností potrebných pre harmonický vzťah dospelého a dieťaťa. Vychádza z adlerovských princípov individuálnej psychológie, konkrétne cez program Efektívneho rodičovstva.

Absolvovala  akreditovaný výcvik pre vedenie Kurzov efektívneho rodičovstva v Brne (Centrum pro rodinu a sociální péči, 2009) a následne aj ďalšie workshopy, kurzy či semináre (Nenásilná komunikácia, Adlerovská párová psychoterapia, Skupinová dynamika, Rodičovstvo a psychologické poradenstvo, Adlerovský prístup v školskom poradenstve a množstvo ďalších). Počas svojej profesionálnej praxe riadila a manažovala vzdelávacie programy (Academia Istropolitana), robila konzultantku a projektovú koordinátorku pre rôzne národné a medzinárodné  projekty tréningov a vzdelávania (ETP Slovensko, University of Minnesota a iné).

Zuzana Límová vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave a réžiu na medzinárodnej škole ZeLIG – School for Documentary, Television and New Media v talianskom Bolzane. Tú ukončila autorským dokumentom Medzi nami (Before I Met You), ktorý vyvolal búrlivú diskusiu o slovenskom pôrodníctve a prispel k pozitívnym zmenám. Ako režisérka sa podieľala na kampaniach pre ľudí bez domova či ženy s onkologickým ochorením. Okrem toho už vyše desať rokov spolupracuje na vzdelávacích projektoch doma i v zahraničí.

Projekt 1+1 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Kontaktná osoba:

Alena Zavocka

Manažérka kultúrnych a vzdelávacích podujatí

zavocka@vkjb.sk, tel.: 62 232 31, 62 232 91

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore