Tlačové správy

V Košiciach zasadá riadiaci orgán európskej iniciatívy Catching-Up Regions

Vďaka iniciatíve Catching-Up prídu do kraja peniaze na podporu stredoškolského vzdelávania, inovácií, rozvoja rómskych obcí a informatizácie/digitalizácie.

Košický samosprávny kraj je po Banskobystrickom a Prešovskom už tretím krajom na Slovensku, do ktorého smerujú európske financie, určené pre najmenej rozvinuté regióny. K aktivitám iniciatívy Catching-Up Regions na Slovensku sa v utorok 5. októbra 2021 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach konalo v poradí 4. Zasadnutie riadiaceho orgánu Catching-Up Regions. Dnes pokračuje program videokonferenciou. Na podujatí sa zúčastňujú zástupcovia Svetovej banky a Európskej komisie, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako aj všetkých troch žúp, ktorým Catching-Up pomáha rozhýbať regióny.

„Iniciatíva Svetovej banky a Európskej komisie vznikla, aby podávala pomocnú ruku takzvaných dobiehajúcim regiónom. V Košickom kraji je až šesť najmenej rozvinutých oblastí, ktorým pomôže každé euro. Vďaka spolupráci v rámci Catching-Up sme oslovili 70 kľúčových zamestnávateľov a 42 stredných odborných škôl v kraji, z ktorých sme vytipovali kľúčové školy, ktoré čaká malá vzdelávacia revolúcia. Taktiež sme naštartovali spoluprácu s tromi rómskymi obcami Vtáčkovce, Vitkovce a Jasov, finalizujeme prípravu geografického informačného systému a podporíme aj Inovačné centrum Košického kraja,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Župa má za sebou už aj konkrétne výsledky. Na základe spolupráce so zamestnávateľmi a školami vytipovala na projekt predbežne 8 stredných odborných škôl z toho dve so zameraním na vzdelávanie marginalizovaných rómskych komunít. Školy sú spravodlivo zastúpené z hľadiska územia (Abov, Spiš, Gemer, Zemplín), aj podľa typu priemyslu, pre ktorý vychovávajú zamestnancov. Na ôsmich školách budú nastavené učebné odbory tak, aby čo najlepšie odrážali potreby budúcich zamestnávateľov a tým pádom zlepšili vyhliadky svojich absolventov na zamestnanie.

Iniciatíva Catching-Up podporí aj Inovačné centrum Košického kraja, kde sa pod jednou strechou spoja všetky vedomosti a technológie v Košickom kraji z akademického prostredia, verejného i neziskového sektora a firiem. Ide o kľúčový projekt župy na „udržanie mozgov“ na východe Slovenska. Iniciatíva ráta s rekonštrukciou budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude Inovačné centrum Košického kraja sídliť a finančná podpora by mala ísť aj na budúce aktivity centra.

Aktuálne sa v rámci Catching-Up finalizujú aj projektové zámery rozvoja troch rómskych obcí, ktoré majú záujem zlepšiť svoju životnú situáciu – Vtáčkovce, Vitkovce a Jasov. Zámery mapujú potreby obyvateľov v oblasti bývania, vzdelávania, zamestnanosti a zdravia, ktoré neskôr premietnu do projektov.

Na zasadnutí riadiaceho orgánu Catching-Up Regions predstavil Košický samosprávny kraj aj Geoportál Košického kraja, ktorý bude spustený koncom roka 2021. Geografický informačný systém využije otvorené dáta z kraja v online priestore. V praxi to znamená, že obyvatelia na informačnej mape rýchlo a efektívne získajú informácie podľa svojho záujmu. Vďaka dostupným údajom bude možné vytvoriť tematické mapy kraja, napríklad s prehľadom investičných projektov, zaočkovanosti, mapu ambulancií, voľnými pracovnými miestami v krajských organizáciách a podobne.

JUDr. Anna Terezková

Vedúca komunikačného oddelenia, hovorkyňa predsedu KSK

Košický samosprávny kraj

Email: anna.terezkova@vucke.sk

Tel: +421 918 766 004

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore