Aktuality

Ojedinelá publikácia o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy, profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej

Slovenský syndikát novinárov má na svojom konte vydarený vydavateľský počin – stál pri zrode vskutku ojedinelej publikácie o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy, profesorovi Mieroslavovi Hyskovi. Autorkou publikácie je známa východoslovenská novinárka  Marta Szattlerová.

Publikácia o profesorovi Mieroslavovi Hyskovi vznikla na základe štúdia archívnych textov a rozhovorov so súčasníkmi, ktorí ho poznali ako učiteľa na Katedre novinárstva Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Osobitnú a mimoriadne vzácnu kapitolu knihy tvoria doteraz nikde nepublikované texty, ktoré Mieroslav Hysko napísal v období, keď mal zakázané publikovať (Kádrový posudok, Nezaťažím svoje svedomie mlčaním, výber z jeho sedemstostranového teoretického diela Úvod do štúdia novinárstva), ktoré autorke poskytla jeho dcéra, novinárka Anna Čapková: „No a teraz, na podnet Marty Szattlerovej, som opäť otvorila starú skriňu v dome mojich rodičov a začala sa prehŕňať v písomnostiach. Znovu sa začítavam do textov o otcovi, ktoré po rokoch mlčania už mohli byť publikované, pravdaže, po roku ´89… A preberám korešpondenciu, nielen otcovu, ale aj mojej nebohej mamy Anny Hyskovej, ktorá tiež bola novinárka. Medzi zachovanými písomnosťami je napríklad kópia listu, ktorý adresovala necelé tri roky po smrti otca, v decembri 1979, tajomníkovi ÚV KSS Ľudovítovi Pezlárovi: „Vážený súdruh tajomník, už naozaj uplynul dostatočne dlhý čas odo dňa, čo Vám môj manžel Mieroslav Hysko poslal na schválenie dve časti svojej práce o novinovede. Dokončil aj tretiu časť, žiaľ, štvrtá, na ktorej pracoval ešte v deň svojej smrti, zostala nedokončená… Pokladám za svoju povinnosť postarať sa, aby sa dielo, ktorému venoval toľko námahy, neznehodnotilo a splnilo svojej poslanie. Nielen ako manželka, ale aj z úcty k človeku a jeho práci…“  

Toto dielo zostalo v skrini, v tejto knihe teda vychádza, rovnako s ďalšími, prvýkrát.

SSN

O autorke:

Marta Szattlerová po štúdiu novinárstva na FF UK v Bratislave pracovala ako redaktorka v košickom Večerníku, vedúca oddelenia vo Východoslovenských novinách, vedúca literárno-dramatickej redakcie a dramaturgička v košickom štúdiu Slovenského rozhlasu. V súčasnosti pôsobí ako knižná editorka a publicistka.

Kontakt:

Marta Szattlerová, mszatt@gmail.com

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore