Tlačové správy

Historický dokument približuje život a dielo Pavla Jozefa Šafárika najmä študentom

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Matica slovenská pripravili online vzdelávací historický dokument o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi pre školy i záujemcov o národné dejiny. Dielo bude slúžiť aj ako reprezentačné video univerzity.

Idea produkcie nového dokumentárneho filmu o živote a diele Pavla Jozefa Šafárika sa vo vedení UPJŠ v Košiciach zrodila pri príležitosti pripomenutia si šesťdesiateho výročia jej založenia v roku 2019. Jeho vznik bol naplánovaný na rok 2021, v ktorom si slovenská a česká odborná verejnosť pripomenula 160. výročie úmrtia P. J. Šafárika. Na príprave snímky s názvom Tichý génius Pavol Jozef Šafárik výrazne spolupracoval Ján Gbúr, profesor na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorý na základe najnovších výsledkov vedeckého výskumu diela rodáka z Kobeliarova vytvoril scenár dokumentu. Dokument bol vytvorený spolu s Maticou slovenskou, ktorá týmto nadväzuje na svoje predchádzajúce historické dokumenty venované významným slovenským osobnostiam a udalostiam.

„Odkaz Pavla Jozefa Šafárika naša univerzita hrdo reprezentuje od roku 1959. Tento dokument poukazuje na význam jeho osobnosti, prínos pre slovenskú kultúru i jej ďalší historický vývoj a otvára cestu mladším generáciám k poznaniu Šafárikovho génia. Láska k poznaniu, zvedavosť a túžba prekonávať neznámo prostredníctvom poznania sú inšpiráciou a odkazom, ku ktorému sa univerzita nesúca meno po velikánovi vedeckej slavistiky hlási,“ vyjadril sa profesor Pavol Sovák, rektor UPJŠ v Košiciach.

Spoločne s predsedom Matice slovenskej Mariánom Gešperom odhalili v roku 2019 prvú bronzovú bustu Pavla Jozefa Šafárika v areáli univerzity. „Pracovať na novom historickom dokumente o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi má pre Maticu slovenskú veľký morálny význam, keďže práve Šafárik v roku 1827 navrhol založiť Maticu slovenskú, aj keď sa jej vzniku nedožil. Internet sa pre mnohých študentov stal priestorom, kde získavajú informácie pre svoje štúdium, ale aj pre zvyšovanie svojho intelektuálneho potenciálu. Osvedčili sa nám voľne dostupné videá ako jedinečná vzdelávacia pomôcka. Preto tvoríme historické dokumenty o slovenských osobnostiach a udalostiach, vďaka ktorým si mládež lepšie osvojí dejinné súvislosti a podporí sa v nich kolektívna historická pamäť národa. Jednou z našich posledných tohtoročných tém je život a dielo Pavla Jozefa Šafárika pri príležitosti 160. výročia jeho úmrtia, preto sme prirodzene spojili naše sily s Univerzitou P. J. Šafárika pri vytvorení tohto unikátneho historického dokumentu,“ uviedol predseda MS Marián Gešper. Historický dokument Tichý génius Pavol Jozef Šafárik komplexne zobrazuje Šafárika ako slovenského básnika, historika, etnografa, slavistu, univerzitného profesora a zakladateľa vedeckej slavistiky.

Šafárik pochádzal z evanjelickej učiteľskej rodiny. Získal kvalitné vzdelanie na evanjelickom lýceu v Kežmarku a na univerzite v Jene. Bol riaditeľom srbského pravoslávneho gymnázia v Novom Sade, no významnejšie pôsobil neskôr v Prahe. Tu sa vypracoval na jednu z vedúcich osobností vedeckého života. Stal sa priekopníkom slavistiky a dôležitou postavou českého i slovenského národného obrodenia. Jeho práce výrazným spôsobom prispeli nielen k etablovaniu slavistiky, ale aj k politickej emancipácii slovanských národov, keďže dal dovtedy len romantickej myšlienke slovanskej vzájomnosti vedecký základ.

Veronika Grznárová, hovorkyňa Matice slovenskej

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

 V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore