Tlačové správy

Hravo i vážne vo vynovenej knižnici v Rožňave

Na dobrú detskú knihu treba mať nos – príďte si k nám vybrať

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, obnovila v tomto roku svoje priestory v rámci projektu Hravo i vážne medzi knihami. Čitatelia tak získali estetickejšie a útulnejšie prostredie pre prácu s knihou. Projekt bol realizovaný od  júna do decembra, z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.

„Kvalitne poskytovať služby znamená vyhovieť požiadavkám čitateľov a poskytnúť im informácie, ktoré žiadajú.  K skvalitneniu zážitku čitateľa z knižnice však prispieva aj príjemné prostredie, a to sa nám podarilo docieliť“, povedala riaditeľka knižnice Iveta Kyselová. „Vďaka Fondu na podporu umenia sme pokračovali s obnovou priestoru a zariadenia pre čitateľov mladšej vekovej kategórie“, dodala Kyselová.

Čím viac budú deti motivované čítať, tým viac si budú vedieť veci predstaviť, porozumieť im a rozšíria si slovnú zásobu. „Vynovený priestor s regálmi a farebnými policami slúži všetkým návštevníkom. V oddychovej zóne sa nachádza nová pohovka, kreslá, koberec na hranie pre menšie deti, nové farebné stoly a farebné stoličky. Tvorivá a študijná zóna vďaka novým variabilným stolom umožní realizovať rôzne kreatívne činnosti s využitím odbornej literatúry“ povedala pracovníčka úseku Miriama Tóthová.

Realizácia projektu Hravo i vážne medzi knihami, zameraného na modernizáciu knižničných priestorov, vytvorenie oddychovej, študijnej a tvorivej zóny pre mladších a starších detských návštevníkov na úseku literatúry pre deti a mládež bola v roku 2021 úspešná vďaka finančným prostriedkom, ktoré z verejných zdrojov poskytol Fond na podporu umenia.

Tatiana Bachňáková, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt: www.kniznica-rv.sk      E-mail: kniznica@kniznica-rv.sk

Adresa: Lipová 3, 048 01 Rožňava

Tel.: 058/ 788 09 11, 788 09 17

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore