Tlačové správy

V druhom roku pandémie stúpla návštevnosť krajských kultúrnych organizácií o 40 percent

Aktivity kultúrnych organizácií pritiahli v minulom roku 250 000 návštevníkov. Je to však len štvrtina z celkového  počtu návštevníkov  z  obdobia pred pandémiou.

Odvetvie kultúry prežíva už druhý rok náročné obdobie. Napriek túžbe po kontakte s návštevníkmi bolo 20 kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre verejnosť počas takmer 4 mesiacov zatvorených. Navzdory tomu tieto kultúrne stánky navštívilo približne o 72 000 návštevníkov viac než v prvom roku pandémie.

Nielen nezriaďovaná kultúra prežíva ťažké časy, aj kultúrne organizácie, ktorých zriaďovateľom je kraj pociťujú už druhým rokom útlm. Prevláda však snaha ostať v  kontakte s návštevníkmi. Teší ma preto, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpla ich návštevnosť v priemere o 40 percent, v roku 2021 naše kultúrne organizácie navštívilo osobne takmer 250 000 návštevníkov. Nárast návštevnosti je dôkazom, že naše zariadenia sa vydali správnou cestou a napriek obmedzeniam dokázali  pritiahnuť svoje publikum,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Župné organizácie v priebehu roka 2021 pripravili pre priaznivcov kultúry vyše 2 100 podujatí a aktivít naživo aj online, okrem vernisáží a slávnostných odovzdávaní zrealizovaných projektov sa obľube tešili aj virtuálne divadelné  predstavenia či letné detské tábory. Konkrétne divadlá uviedli 13 premiér a odohrali 203 divadelných repríz. Múzeá zase pripravili 61 nových výstav, jednou z väčších bola napríklad výstava Východoslovenského múzea venujúca sa životu významnej osobnosti Žigmunda Bubicsa. Pre milovníkov umenia bolo v dvoch galériách kraja pripravených 29 nových výstav. Múzeá a galérie zaevidovali spolu až 866 nových zbierkových a 2 835 knižničných predmetov. Časopis Pamiatky a múzeá ocenil výstavu Východoslovenskej galérie  „Umením a slovom“ a archeologický nález Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Do knižníc v kraji pribudlo 22 115 nových knižných titulov, s finančnou podporou kraja svoje služby rozšírili o nové biblioboxy. Zvyky a tradície sme si mohli pripomenúť na 12 festivaloch, na ktorých organizátori privítali 8 655 návštevníkov.  Aj vlani sa tešilo veľkému záujmu krajské kolo súťaže „Výtvarné spektrum“, do súťaže sa prihlásilo až 84 neprofesionálnych výtvarníkov, z celoštátneho kola si odnieslo ceny 5 autorov. Na celoslovenskej súťaži Cineama 2021 uspelo 7 filmárov a 3 filmové kolektívy Košického kraja. Talentovaní fotografi z Košického kraja si odniesli tiež 7 ocenení z celoštátnej prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2021. Kultúrnym zariadeniam sa počas minulého roka podarilo získať externé finančné zdroje aj z grantových schém vo výške takmer 750 000 eur. Vďaka nim budú môcť opäť zlepšiť svoje služby pre návštevníkov.

V tomto roku oslávia tri župné kultúrne zariadenia okrúhle výročia, konkrétne Východoslovenské múzeum v Košiciach si pripomenie 150. výročie, 120. rokov od založenia oslávi Banícke múzeum v Rožňave a 30. ročné narodeniny čaká aj Divadlo Romathan. Významné rozšírenie expozícií pripravuje aj Zemplínske múzeum v Michalovciach, ktoré bude mať 65. výročie. Župné divadlá uvedú spolu 11 premiér, múzeá a galérie chystanú najmenej 20 nových väčších výstav a expozícií.

JUDr. Anna Terezková, vedúca komunikačného oddelenia, hovorkyňa predsedu KSK

Košický samosprávny kraj

+ 421 918 766 004

anna.terezkova@vucke.sk

https://web.vucke.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore