Tlačové správy

Stretnutia poradcu predsedu vlády SR pre cezhraničnú spoluprácu vo Ľvove a Ivano-Frankovsku

Poradca predsedu vlády SR pre cezhraničnú spoluprácu Eduard Buraš  v dňoch 8. – 10. februára 2022 so zástupcami Generálneho konzulátu SR v Užhorode uskutočnil  služobnú cestu do Ľvovskej a Ivano-Frankovskej oblasti. Počas cesty sa realizovali pracovné rokovania s prvým podpredsedom Ľvovskej oblastnej štátnej administratívy Andriyem Hodykom, poradcom podpredsedníčky vlády UA pre európsku a euroatlantickú integráciu Tarasom Holubom, primátorom mesta Ľvova Andriyem Sadovym, predsedníčkou Ivano-Frankovskej oblastnej štátnej administratívy Svitlanou Onyshchuk a primátorom mesta Ivano Frankovsk Ruslanom Martsinkivom.

Na rokovaniach bolo predstavené uznesenie vlády SR vo veci rozvoja vzťahov a spolupráce  SR s Ukrajinou zo dňa 12. januára 2022, ktoré kladie nové základy spolupráce s Ukrajinou, okrem iného aj v otázkach spolupráce v prihraničných regiónoch a vytváranie nových foriem cezhraničnej spolupráce. Ďalej bol reprezentovaný nástroj rozvoja medziregionálnej spolupráce – Európske zoskupenie územnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou. Očakáva sa, že bude zahŕňať Prešovský a Košický samosprávny kraj a Ivano-Frankovskú, Ľvovskú a Zakarpatskú oblasť Ukrajiny. Bolo zdôraznené, že Slovenská republika podporuje nielen európsky integračný pokrok Ukrajiny, ale aj štátnu suverenitu, jej celistvosť a spoluprácu v rámci Európskej únie.

Ing. Eduard Burašporadca predsedu vlády SR v oblasti cezhraničnej spolupráce

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore