Tlačové správy

Košickí farmaceuti poradia, ako upratať v domácej lekárničke

Nepoužité lieky nepatria do komunálneho odpadu. Čo s nimi? Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Spolok košických študentov farmácie pripravujú UNIZBER LIEKOV. Od pondelka 14. februára do stredy 16. februára 2022 od 10.00 do 14.00 hodiny budú môcť ľudia odovzdať nepoužité lieky v Univerzitnej lekárni v areáli UVLF na Komenského ulici č. 73.

Nielen lieky viazané na lekársky predpis, ale aj voľnopredajné, prípadne veterinárne lieky po vyradení z použitia patria medzi nebezpečný odpad a musia byť likvidované špecifickým spôsobom. Ak sa táto zásada nedodrží, môžu ich zložky kontaminovať pôdu alebo podzemné vody. Chemikálie uvoľnené z liekov pri ich nevhodnej likvidácii majú pri dlhodobej expozícii výrazný vplyv na zdravie ľudí a zvierat aj pri nízkych koncentráciách.

„Sme zelená univerzita, záleží nám na našom životnom prostredí a ako farmaceuti veľmi dobre vieme, čo všetko lieky obsahujú, ako sa dostávajú do životného prostredia a aký môže byť ich dlhodobý dopad na naše okolité prostredie. Obraciame sa preto nielen na našich študentov a zamestnancov, ale na všetkých obyvateľov mesta, so žiadosťou, aby skontrolovali svoje domáce lekárničky, vyradili lieky, ktoré neužívajú alebo sú exspirované a priniesli ich do lekárne,“ vysvetľuje vedúca Katedry lekárenstva a sociálnej farmácie UVLF Monika Fedorová. „S našimi študentmi nebudeme lieky iba preberať, ale záujemcom aj poradíme, ako lieky do lekárne správne odovzdať a odpovieme na všetky otázky, ktoré nám položia.“

Odborníci odhadujú, že približne 8 – 10 percent účinných alebo iných látok z liekov alebo farmaceutických produktov, ktoré sa nachádzajú v životnom prostredí, pochádza z nesprávne zlikvidovaných liekov – spláchnutých do toalety, nalievaných do odtokov, alebo inak nevhodne zlikvidovaných v domácom odpade. Znížiť tento podiel môže každý z nás.

Študenti pripravili edukačnú kampaň aj na sociálnych sieťach. Na zrozumiteľných grafických listoch upozorňujú, že priemerný obyvateľ Slovenska spotrebuje ročne približne 15 balení rôznych liečiv. Do lekárne možno vrátiť lieky na lekársky predpis i bez neho a veterinárne lieky. Naopak, nepatria sem výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky, ale ani kozmetika a covid testy. Lieky treba pred vrátením do lekárne vybrať z vonkajšieho obalu, škatuľku a príbalový leták zlikvidovať samostatne. Vytriedené lieky možno bezplatne vrátiť do ktorejkoľvek lekárne.

Význam tejto problematiky neustále rastie, pretože identifikovaných už bolo viac ako 200 zlúčenín rôznych liečiv v životnom prostredí. Štúdie poukazujú na ich prítomnosť vo vodnom ekosystéme. Komunálne čistiarne nie sú schopné účinne odstraňovať všetky mikropolutanty (súhrnné označenie pre farmaceutiká a výrobky osobnej starostlivosti, ktoré sa vo vode vyskytujú nanogramoch a mikrogramoch, často putujú aj cez čistiarne odpadových vôd do vodného prostredia).

Mgr. Zuzana Bobriková​, hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore