Tlačové správy

ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: ŠTEFAN KUBÍK

  • Produkcia/ kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves
  • Názov podujatia: DLHÝ DEŇ S UMENÍM – ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: ŠTEFAN KUBÍK
  • Termín / čas podujatia: streda 23. 2. 2022 v čase 17:00 – 18:30
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882 717
  • Na stiahnutie: www.gus.sk

DLHÝ DEŇ S UMENÍM v čase 10:.00 – 19:00 realizuje Galéria umelcov Spiša, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, pravidelne s cieľom sprístupniť stále expozície a aktuálne výstavy verejnosti do neskorých večerných hodín.

V rámci Dlhého dňa s umením sa v stredu 23. februára zrealizuje podujatie Orbis Pictus / Rozhovory o umení, ktoré tvorí časť sprievodných programov k aktuálnej výstave Štefan Kubík: Sochy – Kresby. Profilová výstava Štefana Kubíka (1941 – 2006) k  nedožitým osemdesiatim rokom je prierezom jeho tvorby s akcentom na sochu v dialógu s kresbami a skicami. Autorova tvorba sa vyznačuje svojbytným spôsobom spracovania materiálu – dreva, majstrovským ovládaním priestoru a tvaru. Ťažisko výstavy tvorí kresba a sochárska tvorba z pozostalosti autora, doplnená exponátmi  zo zbierky Galérie umelcov Spiša. Súčasťou výstavy sú unikátne modelettá – sošky malých rozmerov so skrytou monumentalitou. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Výstava sprístupnená aj vo virtuálnom 3D formáte: https://gus-kubik.3-d.sk/

Streda 23. 2. 2022 v čase 17:00 – 18:30:

ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: ŠTEFAN KUBÍK

Prezentácia tvorby autora pochádzajúceho zo Spiša v rámci výstavy Sochy – Kresby. Rodák zo Spišského Podhradia sa venoval kresbe, komornému a monumentálnemu sochárstvu. 25 diel autora sa nachádza v zbierkovom fonde galérie. Uvádza Mgr. Mária Šabľová, historička galérie. Podujatie spojené s komentovanou prehliadkou výstavy.

Profil autora

Štefan Kubík sa narodil sa 3. februára 1941 v Spišskom Podhradí. V rokoch 1961 – 1964 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, rezbárstvo pod vedením prof. Ludwika Korkoša. V rokoch 1965 – 1971 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie reliéfneho sochárstva, prof. Rudolf Pribiš. V rokoch 1971 – 2006 žil a tvoril v Bratislave. Zaoberal sa komornou a monumentálnou tvorbou v architektúre.  Od počiatku 90. rokov 20. storočia prenáša ťažisko výtvarných aktivít na kresbu. Samostatne vystavoval od roku 1972. Zúčastňoval sa na kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, Galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a v súkromných zbierkach doma i v zahraničí. Zomrel 7. novembra 2006 v Bratislave.

 Na webe / na stiahnutie plagát, pozvánka, tlačová správa:

http://gus.sk/index.php/programy/aktualne/program/orbis-pictus-rozhovory-o-umeni-stefan-kubik

ℹ️  Viac informácií:            www.gus.sk a na sociálnych sieťach pod názvom „Galéria umelcov Spiša“:

Facebook, Instagram, YouTube.

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore